Svete maše in oznanila

Oznanila

Svete maše in oznanila.

Tedensko zrno

Fatima

Božja beseda

Božja beseda za vsak dan

Božja beseda za vsak dan.
Tržaška škofija

Tržaška škofija

Spletna stran

4. POSTNA NEDELJA

Benedikt in Sofronij, škofa; 11. marec 2018

»Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil« (Jn 3,17)

3. POSTNA NEDELJA

Kazimir, poljski kraljevič;   4. marec 2018

»On pa je govoril o templju svojega telesa« (Jn 2,21)

 

2. posta nedelja

Valburga, opatinja;   25. februar 2018

»Njegova oblačila so postala bleščeča, nadvse bela, da jih tako ne more pobeliti noben belivec na svetu« (Mr 9,3)

 

1. POSTNA NEDELJA

Frančišek Regis; Clet, redovnik, mučenec; 18. februar 2018

»V puščavi je bil štirideset dni in satan ga je skušal. Bil je med zvermi in angeli so mu stregli« (Mr 1,13)

 

6. NEDELJA MED LETOM

Lurška Mati Božja, svetovni dan bolnikov; 11. februar 2018


Jezus se ga usmili, stegne svojo roko, se ga dotakne in mu reče: »Hočem, bodi očiščen« (Mr 1,41).

Misel iz svetega pisma:

Tisti čas je rekel Jezus Nikodemu: »Kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mera biti povzdignjen Sin človekov, da bi vsak, ki veruje, imel večno življenje. Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak imel večno življenje« (Jn 3,14-15)

Naše župnija

O naši župniji

Delovanje in zgodovina župnije.

Katekizem katoliške cerkve o veri

»Ničesar torej ni, kar bi bilo bolj sposobno utrditi našo vero in naše upanje, kakor globoko v naše duše vtisnjeno prepričanje, da Bogu ni nič nemogoče. Kajti vsemu, kar je nato še treba verovati, čeprav je še tako veliko in čudovito in še tako presega navadne naravne zakone, vendar naš razum z lahkoto in brez slehernega omahovanja pritrdi, brž ko dojame idejo o Božji vsemogočnosti.« (KKC 274)

Svetnik dneva

Zvočni zapis svetnika dneva na straneh Radia ognjišče.