1. postna nedelja

1. postna nedelja

JOŽE BAJZEK imel že 6. predavanje z naslovom: Duhovna zrelost kristjana in molitev. (Zorenje je naporen proces). Vljudno vabljeni!

SPOMINJAMO SE JIH V MOLITVI: Od nas je odšel in se vrnil k Bogu ANTON TONI SLAVEC s Prebenega 7. V petek 03. marca smo se od njega poslovili s sv. mašo v cerkvi v Prebenegu in pogrebnim obedom na pokopališču pri sv. Martinu. Molimo zanj, priporočajmo ga Božji ljubezni, v katero je goreče zaupal! Sorodnikom izrekamo iskreno sožalje.