23. NEDELJA MED LETOM


V petek je praznik Povišanja svetega križa. Častimo ta čudež Božje ljubezni, na kateri se je za naše odrešenje daroval Jezus Kristus. Tudi mi mu izkazujmo ljubezen, da se pobožno in pogosto, lepo pokrižamo! 

Dan potem – v soboto je praznik Žalostne Matere Božje. Spremljala je svojega Sina na poti na Kalvarijo, tam je z veliko bolečino gledala, kaj so z njim storili, slišala njegove zadnje besede in ga pred pokopom mrtvega dobila v svoje naročje. Tako je postala svečenica in naša soodrešiteljica. Zato je vredna vse naše ljubezni in češčenja. Ves teden naj nas spremlja misel na Jezusa in Marijo!  

Pojdimo na 70. MARIJANSKI SHOD na Opčine!
Počastimo Marijo in prosimo zase, za slovensko in vso Cerkev!  

Šolarji začenjate novo šolsko in veroučno leto. Vzgojitelji smo vsi: starši, učitelji, profesorji, kateheti in katehistinje, a šolarji vredni vse naše ljubezni. Vsi potrebujemo navdihe Svetega Duha. V nedeljo bomo prosili Svetega Duha za razsvetljenje. Molimo za starše, vzgojitelje in za šolarje!