3. VELIKONOČNA
 NEDELJA

3. VELIKONOČNA
 NEDELJA

TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE. Med tretjo velikonočno nedeljo in pred nedeljo Dobrega Pastirja nas Cerkev vabi, naj se še bolj zavzeto obračali na Boga s prošnjo za nove duhovne poklice. Evangelist Matej piše: Ko je Jezus zagledal množice, so se mu zasmilile, ker so bile izmučene in razkropljene kakor ovce, ki nimajo pastirja. Tedaj je rekel svojim učencem: »Žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev.« (Mt 9. 36-38) Jezusu, Dobremu Pastirju torej ni vseeno, kaj se dogaja s prebivalci zemlje. Njegovo Srce želi pritegniti vse ljudi v svoje kraljestvo, da bi se vsi zveličali. Tako je tudi naša naloga, nas, njegovih učencev, naj si prizadevamo, da bi vsi spoznali Jezusov evangelij in Božjo ljubezen. Vsi naj bi se zveličali. Zato je res žalostno, da je po dva tisoč letih še toliko ljudi, ki ne poznajo Kristusa, ali ga celo zavračajo. Velika je torej naša odgovornost, da molimo za nove delavce, da opogumljamo mlade, naj prisluhnejo, če jih Bog kliče v duhovni poklic in mu sledijo, in da s krščanskim življenjem damo dober zgled mladim, ki hrepenijo po resnici.

Prihodnjo nedeljo – nedeljo Majnico, častimo Mater Božjo in jo prosimo za njeno varstvo in pomoč. Za varstvo naših družin, našega kraja in vse naše župnije, vsakega vernika in vsakega prebivalca. Vaši predniki so izročili naše Mačkolje Mariji, ker so ji zaupali. Zaupajmo ji tudi mi! 

V maju častimo Marijo. Posnemajmo jo in prosimo naj nas priporoča Jezusu! Starši, pripeljite otroke k ŠMARNICAM! V družini obnovite skupno družinsko molitev – pred Marijinim šmarničnim oltarčkom! Naj si izposodim misel iz zadnje številke Družine p. Janeza Šamperla: Izkoristimo to enkratno sveto dediščino in se radi udeležujmo šmarnic, da bo v Marijinem mesecu naša Slovenija (tudi s Slovenci izven matične domovine) ob večerih postajala in ostajala velika mreža, spletena iz Marijinih pesmi in jagod rožnega venca, pripravljena sprejeti mir in ga dajati. Odvisen je od moje in tvoje vere v ta Božji dar, od najinega osebnega prizadevanja. (Družina št. 18-19, l. 2017 str. 14: Pismo iz Assisija)

PRVI MAJ – PRAZNIK DELA. Kdor nima dela, je oropan človeškega dostojanstva. Bogu se zahvalimo, da nas je ustvaril za sodelavce! Sv. Jožef, delavec vam bodi priprošnik pri Bogu in vzornik pri vsakem delu!

Ta teden so spet dnevi: 1. četrtek, petek in sobota, ki nas vabijo k Jezusu in Mariji! Častimo ju, zadoščujmo jima in se jima posvetimo!