30. NEDELJA MED LETOM


30. NEDELJA MED LETOM


PRAZNIK VSEH SVETIH 1. novembra bomo praznovali po stari, že ustaljeni tradiciji. Nova bodi naša ljubezen do rajnih. Dolgujemo jim veliko. Če morajo v vicah še čakati svoje dokončno odrešenje in vstop v nebesa, jim z molitvami, dobrimi deli in svetimi mašami učinkovito pomagajmo! Ne bodo nam ostale dolžne. Saj bodo Boga prosile za nas.

 

Naročili boste MOLITVE za RAJNE in darovali ustrezen dar. Ta dar in darovi ob blagoslovu grobov, bodo za revne družine in v blagor dušam v vicah. Na lističe napišite imena rajnih in ga oddajte. Zanje bomo ves mesec pred sveto mašo molili rožni venec. Dobra dela in darovi blažijo revščino, dušam v vicah pa pomagajo v nebesa. Poseben dar rajnim so svete maše naročene za njih. Saj se na oltarju daruje Jezus za njihovo odrešenje.

 
HVALEŽNICA in SVETOLETNO ROMANJE v katedralo sv. Justa bo za vernike slovenskih župnij 6. novembra ob 15.3o.

 

Po navadi, ki je v salezijanskih ustanovah in župnijah, bomo v ponedeljek 24. t. m. molili za srečno zadnjo uro in prejeli blagoslov Marije Pomočnice.

SPOMINJAMO SE JIH V MOLITVI: V petek 28. oktobra bosta minili dve leti od smrti duhovnika MAKSA SUARDA. Spomnimo se ga v molitvah in ga priporočajmo Božjemu usmiljenju in ljubezni!