30. nedelja med letom 
- ŽEGNANJSKA

30. nedelja med letom   
- ŽEGNANJSKA

PRAZNIK VSEH SVETIH bomo praznovali tako:

Sv. maša v MAČKOLJAH ob 10.oo, sv. maša, sprevod na pokopališče z molitvami za rajne in blagoslovom grobov;

V MAČKOLJAH ob 18.oo  molitev treh delov rožnega venca za rajne. 

ČETRTEK 2. november, dan SPOMINA NA RAJNE. preživimo z mislijo, s sv. mašo zanje, molitvijo, z dobrimi deli.

Sv. maše v MAČKOLJAH ob 18.oo in 18.3o;

Naročite MOLITVE ZA VAŠE RAJNE. Bodimo jim hvaležni! Pridite k sv. maši, k rožnemu vencu vsak dan pred sv. mašo in k molitvam za rajne!

Naročilo molitev za rajne boste podprli z ustreznim darom. Ta dar in darovi ob blagoslovu grobov, bodo za revne družine in v blagor dušam v vicah. Na lističe napišite imena rajnih in ga oddajte. Zanje bomo ves mesec pred sveto mašo molili rožni venec. Dobra dela in darovi blažijo revščino, dušam v vicah pa pomagajo v nebesa. Poseben dar rajnim so svete maše naročene za njih. Saj se na oltarju Jezus daruje za njih.

Na NEDELJO HVALEŽNICO se zahvalimo Bogu in ljudem za vse, kar prejemamo! HVALEŽNICA v katedrali sv. Justa bo za vernike slovenskih župnij v nedeljo 12. novembra ob 16.oo. Lepo vabljeni! Prosim, da boste skupno pripravili običajni dar.

ISKRENA ZAHVALA vsem, ki ste v MAČKOLJAH pripravili misijonski srečelov, darovalcem darov in kupcem srečk. Menim, da je gostja g. Anica Smrekar r. Tomažič s svojim pričevanjem prijetno popestrila našo letošnjo misijonsko nedeljo. Dobri Bog naj vsem obilno povrne! V nas pa še bolj razplamti misijonsko gorečnost, tudi v mladih, ki jih mogoče kliče Bog!