32. NEDELJA MED LETOM
 – Hvaležnica


32. NEDELJA MED LETOM
 – Hvaležnica


V petek 11. novembra 2016 bo ob 20.oo. v dvorani Finžgarjevega doma v Marijanišču na Opčinah predaval g. Jože dr. Bajzek: DRUŽINANJENA VZGOJNA MOČ IN NEMOČ. (Družina kot največja vrednota)

Radi prihajajte k sveti maše in k molitvi rožnega venca pred sv. mašo, ko MOLIMO ZA VAŠE RAJNE. Bodimo jim hvaležni! Saj  smo od njih veliko prejeli! Naročite molitve zanje. Seznam se nahaja  na oglasni deski.

V imenu misijonarjev in tistih, za katere misijonarji delujejo, se vam vsem najlepše zahvaljujem za vašo velikodušnost, ki ste jo izkazali z vašimi darovi za misijone na misijonsko nedeljo in s srečelovom. Bog poplačaj vsem, še posebno vsem organizatorkam srečelova!

NEDELJA HVALEŽNICA je najprej priložnost, da se zahvalimo Bogu za dar življenja, za dar vere in za vse njegove ostale darove. Zahvaljevali naj bi se bližnjim za vse, kar nam storijo dobrega. Kot drugič pa naj nas Hvaležnica vzpodbudi, da bi nam hvaležnost Bogu in drug drugemu postala potreba, srčna kultura in navada. Tudi jaz se ZAHVALJUJEM VSEM, ki veliko storite, da morem delati med vami, in da mi je z vami lepo. Hvala vsem in Bog vam povrni!

MAČKOLJE:  Člani Župnijskega pastoralnega sveta MAČKOLJE pridite, prosim vas, na sestanek v ponedeljek 7. t. m. ob 20.oo. Pogovorili se bomo o celodnevnem češčenju SRT in o Miklavževanju, o adventu