34. nedelja med letom 
 – JEZUS KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA 


34. nedelja med letom 
 – JEZUS KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA 


Danes, na DAN CELODNEVNEGA ČEŠČENJA, vztrajajte iz ljubezni in hvaležnosti do Jezusa pred njim, ga častite, slavite, molite in prosite!

Naredili boste ADVENTNE VENČKE. Ob njih se pripravljajmo na praznovanje Jezusovega rojstva in zahrepenimo po njegovem drugem prihodu! Vsaka nova svečka naj v srcu razplamti ljubezen do Kristusa Odrešenika. Ob adventnem venčku naj se zvečer zbere družina k molitvi!

Na prvi četrtek počastimo Jezusa v tabernaklju, molimo za svetost duhovnikov in nove duhovne poklice. Na prvi petek in soboto se posvetimo Jezusovemu in Marijinemu Srcu! Pridite k sv. maši!

Vse CERKVENO LETO nam Bog daje obilne darove in milosti.  Pridite, v soboto, da bomo po maši ob 17.oo hvaležni zapeli zahvalno  pesem!

Tudi v Mačkoljah bomo pričakali sv. MIKLAVŽA v sredo 6. decembra ob 17.oo v dvorani srenjske hiše. Toplo vabljeni vsi otroci: po letih in po srcu. Starši pripeljite otroke! Uro pred Miklavževim prihodom mu lahko že pomagate, da bo otroke mogel obdarovati! Učimo tudi otroke pomagali Miklavžu, obdarovati druge, vsaj z majhnim darom. Dobrota sv. Miklavža naj ogreje naša srca za dobrodelnost. Zaradi ekonomske krize in zaradi pohlepa nekaterih bogatinov živi vedno več ljudi v skrajni bedi. Ali smo jim pripravljeni biti MIKLAVŽ? Ali bomo letos osrečili kakšne reveže ali bomo le bogati obdarovali bogate? Ali pa se bomo ravnali po besedah sv. Matere Terezije s Kalkute: »Darujte ubogim tako, da vas bo bolelo!« Miklavžu bo otroški pevski zbor zapel v znak hvaležnosti.

Pred nami sta TEDEN in NEDELJA KARISTAS. Danes smo v evangeliju znova slišali Jezusove besede: »Kar koli ste storili enemu od teh mojih  najmanjših bratov, ste meni storili.« Dobrodelnost, ljubezen do bližnjih naj bodo naša pot k Jezusu in v njegovo slavo.