4. adventna nedelja

4. adventna nedelja

BOŽJI SIN PRIHAJA, DA RAZODENE LJUBEZEN IN USMILJENJE OČETA

Že danes ali v naslednjih dneh lahko ob BETLEHEMSKI LUČI prižgete svojo lučko, ki naj v teh svetih prazničnih dneh razsvetljuje vaš dom in vas same, da boste ob geslu: BREZ TEBE ME ZEBE  v Svetem Duhu presodili, ali v vašem srcu gori Luč ljubezni in greje vas in vse v vaši družini in okolici.

Misel ob letošnjem geslu Betlehemske luči in voščilo:

Lahko gori na milijone luči po mestih, ki vabijo ljudi, naj si kupijo nekaj posebnega za praznovanje Božičnih praznikov; lahko lučke že ves mesec gorijo in razsvetljujejo pročelja hiš; lahko sto in sto lučk gori na božičnem deveščku. Vse je zaman, če ni tvojega srca razsvetlila Luč od zgoraj, Jezus, ki se je rodil v Betlehemskem hlevčku, da osvetli našo človeško bedo, nas razsvetli v naši temi grešnosti, da nas popelje iz naše črne ječe sebičnosti. Zaman so prinesli Betlehemsko luč iz Betlehema, če ne bomo prižgali Luč Novorojenega Kralja Jezusa v svojem srcu, da bo svetila nam in ogrevala srca vseh, s katerimi se srečujemo ali z njimi živimo.

Zato iz vsega srca želim, naj vam vsem to luč prižge Dete iz Betlehemskega hlevčka, ki je prišlo, da vrže ogenj na svet in močno želi, da bi se že razplamtel. Naj se prižge, razplamti in razžari ne le plamenček, ampak vroč ogenj, velik kres v našem srcu, da bomo s svojo ljubeznijo ogreli ves svet. Da bomo s Kristusovo ljubeznijo ogreli še marsikoga, ki v daljni Afriki ali Aziji in ali kje drugje trpi bedo, posledice sovraštva, vojne ali terorizma in mu ugaša luč upanja v lepšo prihodnost.

Zato naj vaše duše, navda z radostjo in mirom, tistim mirom, ki ga svet ne pozna in zato ne more dati. Po vas pa naj Božja ljubezen in milost od Kristusovega oltarja prehaja tudi do vseh bolnih, starejših, revnih, otrok in odraslih!

Vse to in še več: naj vas Božji blagoslov spremlja skozi vse leto 2017

Na SVETI VEČER ob 18.oo bo v PREBENEGU praznična maša.

Skupaj praznujmo BOŽIČNE PRAZNIKE najprej pri oltarju v naši lepi cerkvi! Pokažimo, da smo ena velika družina Božjih sinov in hčera! Praznovanje v krogu domačih naj bo nadaljevanje in odsev skupnega praznovanja v cerkvi! Vsi  župljani župnije Sv. Jerneja apostola v MAČKOLJAH in še mnogi drugi ste lepo vabljeni k skupnemu praznovanju GOSPODOVEGA ROJSTVA  v župnijsko cerkev v Mačkolje o polnoči, nato pa še na sam Božič ob 10.oo.

Naslednji dan je praznik  SVETEGA ŠTEFANA,  prvega mučenca. Znova se bomo zbrali v cerkvi ob 10.oo. Takoj po maši bo blagoslov otrok.  Sv. maša bo še ob 17.oo v PREBENEGU.

V petek 30. decembra je praznik SVETE DRUŽINE. Premislimo: Kaj naj storimo za še boljše odnose v družini? S kakšnim zgledom vzgajamo otroke in mladino? Kaj naj vsak stori, da bodo v naši deželi tudi v prihodnje živeli pošteni ljudje, ljudje, ki bodo ljubili svoj rod in materin jezik – lepo slovenščino, ter spoštovali vsakega človeka, pa naj pride od kjerkoli? Prosimo člane Svete Družine: Jezusa, Marijo in Jožefa, naj nam izprosijo razsvetljenje Sv. Duha, da bomo živeli po evangeliju, in bodo mladi vse svoje življenje ljubili Boga in bližnjega? Vzgajajmo mlade za vrednote: vero, poštenje, delavnost, čut za pravičnost, življenje…!

Ne moremo mimo praznika NEDOLŽNIH OTROK 28. decembra. Oni so nezavedajoč se dali življenje za Kristusa. Danes je veliko otrok, ki jih umorijo še pred njihovim rojstvom. Tudi oni so mučenci, mučenci človeške okrutnosti. Zato je ta dan: NARODNI DAN MOLITVE ZA NEROJENO ČLOVEŠKO ŽIVLJENJE. Pridružimo se in s strahospoštovanjem molimo za starše, za medicinsko osebje, za nerojene otroke in zase, da bomo vedno na strani življenja!

Iz hvaležnosti Bogu za vse prejete dobrote v iztekajočem se letu se bomo na Silvestrovo zbrali pri sv. maši v PREBENEGU ob 17.oo in v MAČKOLJAH ob 18.oo. Zapeli bomo ZAHVALNO PESEM.

Na SILVESTROVO se le veselite! Z veseljem in radostjo, tudi z zdravo zabavo prestopite v novo leto 2017! Prve trenutke novega leta 2017 posvetite tudi molitvi za Božji blagoslov!

NOVO LETO  je praznik MARIJE BOŽJE MATERE in dan miru.  Vse vas vabim, da pridete k sv. maši ob 10.oo v MAČKOLJAH! V mašni daritvi boste Bogu priporočili sebe in tiste, ki so vam dragi pa tudi potrebe naše župnije, tržaške škofije, domovine, Evrope, Cerkve in vsega sveta. Na SVETOVNI DAN MIRU  bomo prosila Kneza miru, naj vzpostavi mir in slogo med ljudmi povsod, še posebno tam, kjer je mir ogrožen. Politike vsega sveta naj usmerja in razsvetljuje Sv. Duh, da bodo odgovorno delali za mir in blaginjo vseh in ne gledali le zase in svojih strank interese. Mi pa naj Kristusov mir posredujemo v svojih družinah in soseskah.

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – SVETI TRIJE KRALJI GAŠPER, MIHA, BOLTEŽAR – je letos v petek. Ta praznik je spomin na obisk Modrih pri Jezusu, ki jim je bil razodet kot človek, kralj in Bog. Pri sveti maši v MAČKOLJAH ob 10.oo ali ob 18.oo v Prebenegu, se mu bomo, kot kralji v Betlehemu, tudi mi poklonili in ga molili.

Na NEDELJO JEZUSOVEGA KRSTA bomo v  veri obhajali in doživljali dogodek ob reki Jordanu in se veselili Božje ljubezni, ki k nam prihaja v sveti maši. Bogu se bomo  zahvaljevali, da je s krstom tudi nas sprejel v svojo družino Božjih otrok. Sv. maša bo v MAČKOLJAH ob 10.oo, v PREBENEGU pa že v soboto ob 18.oo 

Pri sv. mašah v božičnih praznikih je v navadi DAROVANJE za različne namene, in sicer:

         pri POLNOČNICI za pevce.

         Na BOŽIČ in NOVEGA LETA DAN za potrebe cerkve – za obnovo zvonov.

         Na praznik GOSPODOVEGA RAZGLAŠENJA za cvetje za okrasitev cerkve.

Pri darovanju bodimo darežljivi, še zlasti, ko boste darovali za pevce, saj se oni velikodušno darujejo vsako nedeljo, da je bogoslužje lepo in privlačno in ne nazadnje, da se dostojno slavi Boga. Tudi pri darovanju za cerkev pokažite svojo darežljivost. Za darove že v naprej: Hvala in Bog vam povrni!

Ob koncu pa še to: Razveseli so nas glasovi zvonov župnijske cerkve sv. Jerneja apostola, kot da so se »vrnili iz Rima«. Iskrena zahvala in pohvala g. Martinu Tulu, ki si je veliko prizadeval za obnovo. Zahvala tudi mojstrom in delavcem podjetja. Zahvala tudi Ordinariatu Tržaške škofije in vsem dobrotnikom. Dobrim župljanom in drugim darovalcem se še naprej priporočamo.

Ob koncu leta se prav LEPO ZAHVALJUJEM vsem, ki na kakršenkoli način prispevate, da je bogoslužje lepo, da ste duhovna vzpodbuda drug drugemu, da molite za druge in tudi zame. Hvala vam za vse materialne in duhovne darove, ki jih prejemam od vas. Bog vam vsem vse bogato povrni!


PRILOŽNOST ZA SVETO SPOVED

Vsak dan pred sv. mašo ali po dogovoru

BOŽIČNA VIGILIJA – sobota, 24. decembra

ob 24.00 v župnijski cerkvi

slovesna evharistija sv. maša »polnočnica« z ofrom za pevce

BOŽIČ – nedelja 25. decembra (Gospodovo rojstvo)

Ob 10.00 v župnijski cerkvi
slovesna sveta maša z ofrom z ofrom za potrebe cerkve

SVETI ŠTEFAN – ponedeljek 26. decembra

Ob 10.00 – Mačkolje – evharistija – sveta maša
vabljeni otroci in starši – blagoslov otrok

Ob 11.00  v sodelovanju z  SPD Mačkolje
MePZ Mačkolje – OPS “Z Ul’ce”  – koncert v domači cerkvi.

SVETA DRUŽINA- petek 30. decembra

Ob 18.00 – Mačkolje – evharistija – sveta maša

ZADNJI DAN LETA –  sobota, 31. decembra

Ob 18.00 v župnijski cerkvi – zahvalna sveta maša

MARIJA BOŽJA MATI – nedelja, 1. januarja 2017

Ob 10.00 v župnijski cerkvi – slovesna sveta

maša z ofrom za potrebe cerkve

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – petek, 6. januarja

(SVETI TRIJE KRALJI)

Ob 10.00 v župnijski cerkvi – slovesna sveta maša z ofrom za cvetje

JEZUSOV KRST – nedelja, 8. januarja

Ob 10.00 v župnijski cerkvi
Vse dodatne informacije in urniki so na razpolago v oglasni deski

ali na spletni strani: www.zupnija.mackolje.org