3. VELIKONOČNA NEDELJA

3. VELIKONOČNA NEDELJA

TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE. Ves ta teden nas Cerkev vabi, naj bi se še bolj zavzeto obračali na Boga s prošnjo za nove duhovne poklice in za svetost duhovnikov. Evangelist Matej piše: Ko je Jezus zagledal množice, so se mu zasmilile, ker so bile izmučene in razkropljene kakor ovce, ki nimajo pastirja. Tedaj je rekel svojim učencem: »Žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev.« (Mt 9.36-38) Papež Frančišek v Poslanici za 55. Svetovni dan molitve za duhovne poklice piše: »Ta dan nam ponovno in močno oznanja to veselo novico: nismo žrtve naključja ali zaporedja neurejenih dogodkov, temveč nasprotno, naše življenje in naša navzočnost v svetu sta sad Božjega klica! Celo v nemirnih časih, v katerih živimo, nas skrivnost učlovečenja spominja, da nam Bog vedno prihaja naproti in je Bog z nami.«  Ves teden bomo pri maši poslušali homilije (nagovore) različnih avtorjev o poklicanosti z naslovom »DAJ MI POSLUŠNO SRCE«. Obenem pa molili za člane krščanskih družin, svetost duhovnikov in nove duhovne poklice. Prihajajte, prosim, ves teden ob večerih k sveti maš! Velika je naša odgovornost v »sušnih letih duhovnih poklicev«, da molimo za duhovne poklice, da opogumljamo mlade, naj prisluhnejo, če jih Bog kliče in mu sledijo, in da s krščanskim življenjem damo dober zgled mladim, ki hrepenijo po resnici.

Ne pozabimo! V sredo 25. aprila, bomo ROMALI v OLIMLJE pri Rogaški Slatini. Tam bo ob 11.oo uri za nas maševal celjski škof msgr. STANISLAV Lipovšek. Prosim, da se na romanje čim prej prijavite in povabite svoje prijatelje in sorodnike!

2. velikonočna nedelja – bela, nedelja Božjega usmiljenja

2. velikonočna nedelja – bela, nedelja Božjega usmiljenja

Obhajamo nedeljo Božjega usmiljenja. Ta praznik naj nas spodbuja, da z velikim zaupanjem in hvaležnostjo pristopam k Bogu Usmiljenja, ga častimo in se od Njega tudi sami učimo usmiljenja do soljudi.  

   

V velikonočnem času molimo za Angelovo češčenje: Raduj se Kraljica nebeška, aleluja. (glej molitvenik: Naša daritev, Trst 2006 str. 6)                              

   

HVALA vam, ki ste pripravili vse potrebno za praznovanje VELIKEGA TEDNA in VELIKE NOČI. Bog plačaj organistu/inji/, pevcem in pevkam, bralcem in bralkam, zakristanom, strežnikom, pritrkovalcem, krasivkam in čistilkam cerkva in naredili Božji grob. Hvala vam, ki ste častili Jezusa. Hvala za dar pri darovanju pri mašah in za darove župniku ob blagoslovu jedil ali kar na roke. Bog vam vsem bogato povrni!

 

Pretekli teden, v sredo 4. aprila je minilo 99 let od smrti fatimskega pastirčka, Marijinega vidca sv. Frančiška Marto, ki s sestro sv. Jacinto godujeta skupaj na njen smrtni dan 20. februarja. Priporočajmo sebe in svet njuni priprošnji za mir v svetu in za spreobrnjenje grešnikov!

G. dr. JOŽE BAJZEK bo v MARJANIŠČU na Opčinah v petek 13. aprila ob 20.oo imel še 7. predavanje z naslovom: SREČANJE Z ŽIVLJENJSKIMI KONFLIKTI. (Blagor preganjanim). Predavanje vam zelo priporočamo. Vljudno vabljeni! 

V sredo 25. aprila bomo iz slovenskih župnij tržaške škofije ROMALI v OLIMLJE pri Rogaški Slatini, ker cerkev v Šmarju pri Jelšah obnavljajo. Sv. maša bo ob 11.oo uri. Somaševanje bo vodil celjski škof msgr. STANISLAV Lipovšek. Prosim, da se na romanje čim prej prijavite in povabite svoje prijatelje in sorodnike!

SPOMINJAMO SE JIH V MOLITVI: S pogrebno mašo in obredom smo se v petek poslovili od DAMJANA TULA. Sorodnikom izrekamo globoko sožalje, pokojnika pa v molitvi priporočamo Bogu!

4. POSTNA NEDELJA

4. POSTNA NEDELJA

Papež Frančišek je ob predstavitvi pred petimi leti prosil: »Molite zame!« To prošnjo zelo pogosto ponavlja ob raznih srečanjih in obiskih. Poslušajmo ga še zlasti v teh dneh, ko bomo 13. marca obhajali njegovo izvolitev za Petrovega naslednika. Zahvaljujmo se Bogu zanj in za vse, kar Cerkvi in svetu deli po njem. Prihodnjo nedeljo se bomo zahvalili in molili zanj. S hvaležnostjo se spominjajmo tudi papeža Benedikta XVI!

V ponedeljek 19. marca bo praznik Svetega JOŽEFA, ženina blažene D. Marije in rednika Jezusovega. Častite zavetnika Cerkve, družine, priprošnjika za srečno zadnjo uro. Sv. Jožef vas vabi tudi v Ricmanje. 

Med praznikoma sv. Jožefa in Gospodovega Oznanjenja je TEDEN DRUŽINE. Gojite ljubezen in hvaležnost Bogu za življenje! Med nami je veliko takih, ki se pogumno zavzemajo za vrednote družine, za življenje od spočetja do naravne smrti. Pričujmo tudi mi in molimo za vse, ki so jim zaupana človeška življenja!

Načrtujte in rezervirajte na oljčno nedeljo svoje popoldne za KRIŽEV POT, ki ga bomo imeli v cerkvi v Seči, župnija Sečovlje.

V znamenje solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi alkohola, se odločimo za akcijo 40 dni brez alkohola s skavtskim geslom: »Mlad, vesel in pogumen, brez alkohola.«

SPOMINJAMO SE JIH V MOLITVI: V soboto 17. marca bosta ob 11.oo v Mačkoljah pogrebna maša in obred za +FABIA ZENNARA. 

3. POSTNA NEDELJA

3. POSTNA NEDELJA

POSTNI ČAS je čas odrekanja, vaja v odpovedovanju samemu sebi. Vendar to ni čas kislih obrazov, zdolgočasenih ur, pač pa čas akcije, čas veselja, notranje, duhovne radosti. Saj se želimo približati Njemu, ki je naš življenjski cilj: Jezus Kristus naš Odrešenik, Vstali, ki je naše upanje. Upiramo se zlu in skušnjavam. Vršimo dobra dela, da mu bomo podobni.

V sobotni katehezi na radio OGNJIŠČE je msgr. Slavko dr. Rebec,  generalni vikar v škofiji Koper in župnik povedal zanimivo zgodbo iz svoje veroučne prakse: Učence je vprašal, kakšno pokori bi si izbrali. Vsi so odgovarjali, da odpovedovanje pri  hrani: »Odpovedal bi se čokolade«. On pa jim je dal boljši predlog: »Vsak dan pojejte eno čokolado – s tem boste pridobili večjo sposobnost razmišljanja. Nato vzemite Sveto pismo, preberite iz njega stavek in se ga naučite na pamet! Tako boste bolj poznali Sveto pismo in po njem živeli«. Primeren nauk za naše postne dni.

V MARJANIŠČU na Opčinah bo v petek 9. marca
ob 20.oo
dr. g. JOŽE BAJZEK imel že 6. predavanje
z naslovom:

GOJITI MIR SRCA IN DUŠE.
(Blagor tistim, ki delajo za mir). Vljudno vabljeni!

Prireditev “POJTE, ZVONOVI

Prireditev “POJTE, ZVONOVI

Predstavitev Slovarja zvonjenja in pritrkavanja, o katerem je spregovoril dr. Matjaž Ambrožič, in trojezičnega ponatisa knjige Slovenski pritrkovalec, za katerega je poskrbelo združenje pritrkovalcev Goriške.

foto: Martin Tul

2. posta nedelja

2. posta nedelja

Hoditi za Jezusom v premišljevanju KRIŽEVEGA POTA in v vsakdanjem življenju je za kristjana koristno in potrebno. Od Jezusa se tako učimo nositi svoje križe in težave. Po priporočilih iz Fatime darujmo Jezusu svoje trpljenje in tako v ljubezni do Boga in do bližnjega dodajmo Jezusovemu trpljenju svoje težave! Premišljevanje Jezusovega trpljenja naj zbudi iskreno hvaležnost do Kristusa in dá moč v hoji za njim!

V POSTNEM ČASU nas dobrodelnost, molitev in odpovedovanje sebi še bolj združi z Jezusom v ljubezni, On pa z Očetom, z brati in sestrami. V Kristusu vidimo Boga Očeta, v  bratih pa Jezusa. Želi nas odvrniti od mlačnosti, prazne vere in malodušnosti za dobrodelnost; od sebe k Bogu in bližnjemu. To je spreobrnjenje, ki je Bogu všeč – je vrnitev k Bogu.

4o dni brez alkohola z geslom: mlad, vesel in pogumen, brez alkohola!

Na ŽPS MAČKOLJE smo se pogovorili o praznovanju velikega tedna in praznika Gospodovega vstajenje. Med drugim smo sklenili:

1.- Križev pot na NEDELJO OLJČNICO bomo imeli v Seči, župnija Sečovlje. Po križevem potu si bomo ogledali rastlinjak s kaktusi v Seči.

2.- Ker je vedno težje dobiti može za nošenje neba, naj bi nekdo zbral nosilce in eden od mladih zbral in imel vajo za branje Trpljenja našega G. J. K. na Oljčnico in na Veliki petek.

3.- Pevske vaje so vsak četrtek ob 20.3o. Pridite k vajam vsi, ki ljubite lepo petje! Povabite še koga!

4.- Dekanijski Pastoralni Svet bo ponovno v Marjanišču na Opčinah v četrtek 1. marca 2018. Naj bi se udeležila vsaj dva člana župnijskega pastoralnega sveta in še kdo drug od župljanov!

Prvi četrtek, petek, sobota naj nas še bolj povežejo z Jezusom in Marijo!

V sredo 25. aprila bomo iz slovenskih župnij tržaške škofije ROMALI v ŠMARJE PRI JELŠAH, južno od Celja. Čim prej se prijavite!

SPOMINJAMO SE JIH V MOLITVI: Od nas se je poslovil FABIO ZENNARO, Mačkolje 150. V sredo 28. 2. 2018 bo na Costalungi od 12.oo do 13.3o. sledila bosta molitev in blagoslov pred upepelitvijo. Ura in dan pogrebne maše in obreda bosta objavljena pozneje. Molimo zanj! Sorodnikom izrekamo globoko sožalje.

1. POSTNA NEDELJA

1. POSTNA NEDELJA

Posebna postna dejanja so: molitev, spokorne vaje, dobrodelnost, da se odpovem stvarem, do katerih bi imel pravico, še zlasti, da osrečim ljudi v stiski. Poglejmo okoli sebe z odprtimi očmi. Zagledali bomo ljudi, ki hrepenijo po naši ljubezni, potrebujejo našo pomoč, toplo besedo, vsaj malo naše pozornosti, roko prijatelja. Ne recimo, da smo postali preutrujeni za take stvari! Jezus nas čaka v teh naših bratih in sestrah.

SLOVENSKA CERKEV  predlaga različne POSTNE VAJE: Molitev za ohranitev vrednote življenja, za družine; 4o dni brez alkohola; boj proti zasvojenostim (vsak dan med 19.oo in 20.oo uro brez telefona in drugih povezav); Ne pozabimo trpečih; držimo petkov post; molitev, ki naj nas pelje še bližje Bogu! Sestra, brat, ali je kaj od tega zate?!

Pobožnost KRIŽEVEGA POTA lahko skupaj molimo tudi na začetku sv. maše ob petkih. V nedeljo pred sv. mašo boste gg. žene vodile Križev pot, prosim! Vabljeni smo, da spremljamo trpečega Gospoda!

Slovenci radi častimo sv. VALENTINA, priljubljenega svetnika in zavetnika. Danes bo v cerkev v ČRNEM KALU  ob 15. uri maševal škof msgr. Metod Pirih ter blagoslovil zaročence in zakonce. Lepo vabljeni!

V soboto počastimo Marijo Pomočnico. Prosimo jo za blagoslov! Molili bomo tudi za srečen prehod z zemeljskega v večno življenje. Prosim vas, da mi oprostite, ker sem v januarju, pomotoma, spustil to pobožnost!

Članice in člane ŽPS MAČKOLJE ter ostale župljane vabim in prosim, zberite se v ponedeljek 19. februarja ob 20.oo, da na začetku postnega časa začrtamo, kako  duhovno bogato preživeti postni čas ter čim lepše vstopiti v praznovanje skrivnosti Velike noči. Pridite, prispevajte svoje predloge!

SPOMINJAMO SE JIH V MOLITVI: Šolske sestre sv. Frančiška  pri Sv. Ivanu so se v soboto 10. 2. 2018 poslovile od s. STANISLAVE MARIJE ROTOVNIK. Priporočam vam jo v molitev.