11. NEDELJA MED LETOM


11. NEDELJA MED LETOM


V teh dneh  zaključujejo šolarji svoje šolsko leto in študentje letnik študija. Prosímo Gospodarja žetve, naj pošlje Svetega Duha in jih vsaj nekaj navdahne, da bodo slišali Božji klic, ki jih kliče na svojo žetev, v svoj vinograd. V naših družinah pa naj goji duha pobožnosti, da bodo družine dobra semenišča novih duhovnih poklicev. Dekle in fant, vprašaj se, ali Bog ne kliče tudi tebe, da se boš velikodušno odzval njegovemu klicu in sprejel duhovniški ali redovniški poklic! Gospod naš vsemogočni Bog nakloni našemu narodu močno vero, trdno upanje in gorečo ljubezen!

24-tega je mesečni spomin Marije Pomočnice kristjanov. Prosili jo bomo za blagoslov in molili za srečno zadnjo uro.

Sv. JANEZ KRSTNIK nas vabi, naj pridemo v nedeljo 24. junija v STRAMAR. Ob 20.oo bo somaševanje vodil msgr. Franc Vončina. 

10. NEDELJA MED LETOM

10. NEDELJA MED LETOM

Častimo, slavimo JEZUSOVO PRESVETO SRCE z Vrtnicami v cerkvi in z družinsko molitvijo! Nekdaj so se družine posvečale Srcema Jezusa in Marije. Razmislimo o ponovni posvetitvi družin Presvetima Srcema. V družbi, ki si prizadeva uničiti družino, osnovno celico družbe in Cerkve, naj tudi mi kristjani storimo vse, da rešimo družino, ji damo prvotni pomen in z zglednim krščanskim življenjem pustimo Bogu vstop v vsako družino!  

Mesec junij je čas duhovniških posvečenj. Fantje, možje, predstavljeni od verske katoliške skupnosti, stopajo pred škofa, da na njih položi roke, jih mazili s sveto krizmo in jih posveti za duhovništvo v Cerkvi. Jezus jih sprejema in pošilja v svoj vinograd. Odslej so novomašniki v službi v Božjem kraljestvu. Njihovo delo je delati za Božjo čast in v korist Božjemu ljudstvu. Božje ljudstvo pa naj jih podpira, jim pomaga, z njimi sodeluje in za njih moli, da bi zaupano delo mogli dobro in goreče opravljati.  

V soboto 2. junija sta se gg. MATILDA SLAVEC in FRANCO ODONI Bogu zahvalila za 50. let skupnega zakonskega življenja. Župljani župnije Sv. Jerneja v Mačkoljah se z zlatoporočencema radujemo, jima čestitamo in želimo še veliko zdravih in srečnih let skupnega življenja. 

V soboto 16. junija pa se bosta zlatoporočenca gg. ANICA SMOTLAK in ZORKO GORJAN prav tako Bogu zahvalila za svojih 50. let skupnega življenja v zakonu. Tudi z njima se župljani veselimo, jima čestitamo in želimo še veliko zdravih in srečnih skupnih let življenja.

V nedeljo 24. junija bo lepa tradicionalna slovesnost V STRAMARJU v čast sv. JANEZU KRSTNIKU. Ob 20.oo bo somaševanje vodil msgr. Franc Vončina. Vsi ste na to slavje prav lepo vabljeni. 

SV. REŠNJE TELO in KRI


SV. REŠNJE TELO in KRI


Čeprav smo letos skrajšali procesijo v čast Jezusovega Presvetega Rešnjega Telesa in Krvi pa naj zraste in se še poveča naša hvaležnost in ljubezen do njega. Povabímo Jezusa, prosímo ga, naj gre z nami v naše družine, v naše domove, da nas bo spremljal in vodil, blagoslavljal in spodbujal za dobro! Saj je zato hotel in ostal pod podobo Kruha in Vina v sveti Evharistiji med nami. 

Praznik JEZUSOVEGA SRCA. V petek in v nedeljo bomo častili to Božansko Jezusovo ljubezen, se mu posvetili in ga prosili, da nas uči in nauči te ljubezni.

Minilo je sto let, ko je Marija v Fatimi stopila na zemljo, da nas nauči   častiti  Presveta Srca Jezusa in Marije, spodbudi, da jima zadoščujemo za vse žalitve, navduši za molitev rožnega venca in premišljevanje njegovih skrivnosti, da bi molili za spreobrnjenje grešnikov. Ob spremljanju svetih fatimskih pastirčkov in delovanje Božje milosti v njihovem življenju smo, upam, tudi mi začutili potrebo po tej milosti, ki naj ogreje tudi naša  srca za  ljubezen do teh Presvetih Src. Zato uporabimo praznika Jezusovega in Marijinega Srca, prve petke in prve sobote ter junijsko pobožnost Vrtnice za trdnejšo povezanost z Ljubljenima Presvetima Srcema. V soboto počastimo MARIJINO BREZMADEŽNO SRCE!  

JEZUSOVO PREBODENO SRCE je kakor okno »nebeške zgradbe« skozi katerega sije na svet in na ves človeški rod neizmerna Božja ljubezen in usmiljenje. Zato tudi mi odprimo »okna svojega srca«, da prodre ta Božja ljubezen in milost usmiljenja v naša srca! Pobožno obhajajmo letošnje VRTNICE, kjer poslušamo branje o slovenskem misijonarju škofu B. sl. Frideriku Baragi!

Škofje so že začeli posvečevati naše diakone v novomašnike. Pospremimo v delo v Gospodovem vinogradu naše letošnje novomašnike z molitvami!

Praznik SV. TROJICE 


Praznik SV. TROJICE 


V četrtek bomo z zahvalno pesmijo zaključili šmarnično pobožnost. MARIJA bo svoje častilce  spremljala s svojo  materinsko ljubeznijo.  

JEZUSOVO PRESVETO SRCE nas v juniju vabi v svojo šolo. Škof in misijonar Friderik Baraga nas bo učil, kako ga ljubiti in v Njem tudi ljudi. Obiskujte sv. mašo in sodelujte pri VRTNICAH, pobožnosti v čast Jezusovi ljubezni! Tudi v družinski in osebni molitvi častite Njegovo Srce.

 

Prihodnjo nedeljo bomo s skrajšano procesijo počastili Presveto Jezusovo Telo in Kri. Najprej bo v cerkvi SVETE BARBARE pri KOROŠCIH ob 8.oo in v MAČKOLJAH ob 10.oo sveta maša, nato procesija s prvim in tretjim oltarjem v cerkvi in drugim pred cerkvijo. Župnijski pastoralni svet v Mačkoljah je bil soglasen s to obliko, ker je veliko starejših, ki ne morejo v procesijo, možje pa ne morejo peti in nositi nebo in bandero. 

V četrtek, petek in soboto počastimo Srci Jezusa in Marije! 

Kdor more, naj gre danes ob 17.oo k sveti maši  v cerkev v SOCERB.

V soboto 2. junija ob 17.oo bo v katedrali Sv. Justa med šestimi diakoni v duhovnika posvečen tudi slovenski diakon TOMAŽ KUNAVER. V nedeljo 3. junija bo imel ob 10.oo novo mašo v Trstu pri Sv. Ivanu. Lepo ste vabljeni na obe slovesnosti.   

V soboto 12. maja je v Boljuncu škof msgr. Metod Pirih podelil zakrament birme tudi trem našim birmancem: Niki Cocevari /Kočevar/, Jakobu Tulu, iz Mačkolj in Veroniki Tul iz Boljunca. Čestitamo jim in obljubljamo molitveni spomin.

SPOMINJAMO SE JIH V MOLITVI: Od nas se je poslovil SERVIO

RUPRECHT, Mačkolje 3. Pogrebni obred bo na pokopališču v Mačkoljah v sredo 13. junija. Molimo zanj! Sorodnikom pa izrekamo iskreno sožalje. 

7. VELIKONOČNA NEDELJA


7. VELIKONOČNA NEDELJA


Praznik BINKOŠTI in devetdnevnica k njemu naj nas navdušita, da še bolj zaživimo krščansko življenje v poslušnosti Svetemu Duhu Tolažniku!

Vsem, ki ste prispevali k lepoti praznika MAJNICE v naši župniji: krasilkam, čistilkam, darovalcem cvetja in pri darovanju, g. organistu, pevkam in pevcem, prav iskrena zahvala. Še posebno pritrkovalcem in njihovemu učitelju g. Martinu Tulu. Iskrena hvala   vam, ki ste z mlaji – vejami okrasili prostor pred cerkvijo. Bog bodi vsem za vse bogat plačnik!

V torek 15. maja bomo začeli devetdnevnico k prazniku Marije Pomočnice kristjanov. Marija je naša pomočnica. Dolgujemo ji veliko ljubezen, hvaležnost in češčenje zaradi vdanosti Bogu in priprošenj za nas. 

Otroci, kje ste? Še vedno vas Marija vsak dan vabi k ŠMARNICAM. Vas šolarje pa vabi na skupne šmarnice v nedeljo 27. maja ob 15.oo v Marijanišče na Opčinah. Molitev, igra in veselje. Lepo bo. Pridite!

Odrasli pa se zberite pri kapeli pod Repentabrom tudi 27. maja ob 19.oo, da bi skupaj slavili Marijo Majniško Kraljico. Dobrodošli!  

V MAČKOLJAH bo znova potekal PRAZNIK ČEŠENJ. Upamo in želimo, da bi bilo letos ugodno vreme in bo praznik potekal v zadovoljstvo vseh. Zato pa moramo tudi Boga prositi, naj nam bo naklonjen.

Sv. mučenec SOCERB vabi, da ob njegovem godu poromate k njemu v cerkev v SOCERBU. Kdor more, naj gre! Za jamarje ne bo maše pri jami.

6. VELIKONOČNA NEDELJA

6. VELIKONOČNA NEDELJA

GOSPODOV VNEBOHOD, dviga pogled v nebo, kamor je odšel naš Gospod Jezus Kristus in nas navdušuje, naj tako živimo, delamo in molimo, da bi mogli priti k njemu, v družbo angelov in svetnikov.

ŠMARNIČNA POBOŽNOST že stoletja oblikuje kristjane, mladino vzgaja za življenje po veri, navdušuje za krščanske kreposti, češčenje ter posnemanje Marije in svetnikov. Tako naj bi bilo tudi v naših časih! Zato vas vabim k tej lepi pobožnosti. Letos bomo v šmarničnem branju spremljali sveta fatimska pastirčka Frančiška in Jacinto Marto, ki ju je papež Frančišek lani 13. maja, ob stoletnici Marijinih prikazovanj razglasil za svetnika vesoljne Cerkve. Čeprav ju že lep čas spremljamo v naših Oznanilih, ne bo škodilo, da ponovno slišimo njun svetniški zgled. Starši, prosim, pripeljite otroke k Mariji! 

Ker bom v soboto 12. maja imel mašo za gasilce v župniji Grahovo, ne bo maše ne v Mačkoljah, ne v Prebenegu. V Prebenegu bo v nedeljo ob 19.oo.

5. VELIKONOČNA NEDELJA

5. VELIKONOČNA NEDELJA

Pri nas bo čez en teden nedelja MAJNICA. Počastimo Mater Božjo in jo prosimo za varstvo in pomoč: za varstvo naših družin, našega kraja in vse naše župnije, vsakega vernika, prebivalca. Predniki so Mačkolje izročili Mariji, ker so ji zaupali. Zaupajmo ji tudi mi! Ne pozabimo, da nas njena priprošnja varuje in brani! Zato ji izkažimo tudi svojo hvaležnost!

Dnevi prvi četrtek, petek in sobota nas vabijo, da pridemo počastiti Jezusa v PRT, Srci Jezusa in Marije, ter da se jima posvetimo. Ne preslišite Marije, ki nas vabi k Jezusu!

Mesec MAJ, MARIJIN MESEC, nas vabi k Mariji, Majniški Kraljici, da jo častimo, posnemamo in slavimo ter se ji zahvaljujemo za vse pri Sinu izprošene milosti. Častimo Marijo! Starši, prosim, pripeljite otoke k šmarnicam in otrokom dajte lep zgled ljubezni do Marije!

Tudi v svojih domovih naredite Marijin majniški oltarček, da bo vsa družina, otroci in odrasli, zvečer pred njim molili večerno molitev. To ni pobožnost le za otroke, ampak za vse nas, saj smo vsi Marijini otroci.

Papež Pij XII. je 1. maja 1955 dal Cerkvi praznik sv. Jožefa delavca.

Jožef je vzornik vernim, delavcem, in vsem ljudem, zgled marljivega, odgovornega in zvestega rokodelca, predanega poklicu in varuha družine.

Prihodnjo nedeljo nas koledar spominja na god zavetnika mladih in ministrantov: sv. DOMINIKA SAVIA. Mladi, izberite si ga za vzornika!

3. VELIKONOČNA NEDELJA

3. VELIKONOČNA NEDELJA

TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE. Ves ta teden nas Cerkev vabi, naj bi se še bolj zavzeto obračali na Boga s prošnjo za nove duhovne poklice in za svetost duhovnikov. Evangelist Matej piše: Ko je Jezus zagledal množice, so se mu zasmilile, ker so bile izmučene in razkropljene kakor ovce, ki nimajo pastirja. Tedaj je rekel svojim učencem: »Žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev.« (Mt 9.36-38) Papež Frančišek v Poslanici za 55. Svetovni dan molitve za duhovne poklice piše: »Ta dan nam ponovno in močno oznanja to veselo novico: nismo žrtve naključja ali zaporedja neurejenih dogodkov, temveč nasprotno, naše življenje in naša navzočnost v svetu sta sad Božjega klica! Celo v nemirnih časih, v katerih živimo, nas skrivnost učlovečenja spominja, da nam Bog vedno prihaja naproti in je Bog z nami.«  Ves teden bomo pri maši poslušali homilije (nagovore) različnih avtorjev o poklicanosti z naslovom »DAJ MI POSLUŠNO SRCE«. Obenem pa molili za člane krščanskih družin, svetost duhovnikov in nove duhovne poklice. Prihajajte, prosim, ves teden ob večerih k sveti maš! Velika je naša odgovornost v »sušnih letih duhovnih poklicev«, da molimo za duhovne poklice, da opogumljamo mlade, naj prisluhnejo, če jih Bog kliče in mu sledijo, in da s krščanskim življenjem damo dober zgled mladim, ki hrepenijo po resnici.

Ne pozabimo! V sredo 25. aprila, bomo ROMALI v OLIMLJE pri Rogaški Slatini. Tam bo ob 11.oo uri za nas maševal celjski škof msgr. STANISLAV Lipovšek. Prosim, da se na romanje čim prej prijavite in povabite svoje prijatelje in sorodnike!