4. POSTNA NEDELJA

4. POSTNA NEDELJA

Papež Frančišek je ob predstavitvi pred petimi leti prosil: »Molite zame!« To prošnjo zelo pogosto ponavlja ob raznih srečanjih in obiskih. Poslušajmo ga še zlasti v teh dneh, ko bomo 13. marca obhajali njegovo izvolitev za Petrovega naslednika. Zahvaljujmo se Bogu zanj in za vse, kar Cerkvi in svetu deli po njem. Prihodnjo nedeljo se bomo zahvalili in molili zanj. S hvaležnostjo se spominjajmo tudi papeža Benedikta XVI!

V ponedeljek 19. marca bo praznik Svetega JOŽEFA, ženina blažene D. Marije in rednika Jezusovega. Častite zavetnika Cerkve, družine, priprošnjika za srečno zadnjo uro. Sv. Jožef vas vabi tudi v Ricmanje. 

Med praznikoma sv. Jožefa in Gospodovega Oznanjenja je TEDEN DRUŽINE. Gojite ljubezen in hvaležnost Bogu za življenje! Med nami je veliko takih, ki se pogumno zavzemajo za vrednote družine, za življenje od spočetja do naravne smrti. Pričujmo tudi mi in molimo za vse, ki so jim zaupana človeška življenja!

Načrtujte in rezervirajte na oljčno nedeljo svoje popoldne za KRIŽEV POT, ki ga bomo imeli v cerkvi v Seči, župnija Sečovlje.

V znamenje solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi alkohola, se odločimo za akcijo 40 dni brez alkohola s skavtskim geslom: »Mlad, vesel in pogumen, brez alkohola.«

SPOMINJAMO SE JIH V MOLITVI: V soboto 17. marca bosta ob 11.oo v Mačkoljah pogrebna maša in obred za +FABIA ZENNARA. 

3. POSTNA NEDELJA

3. POSTNA NEDELJA

POSTNI ČAS je čas odrekanja, vaja v odpovedovanju samemu sebi. Vendar to ni čas kislih obrazov, zdolgočasenih ur, pač pa čas akcije, čas veselja, notranje, duhovne radosti. Saj se želimo približati Njemu, ki je naš življenjski cilj: Jezus Kristus naš Odrešenik, Vstali, ki je naše upanje. Upiramo se zlu in skušnjavam. Vršimo dobra dela, da mu bomo podobni.

V sobotni katehezi na radio OGNJIŠČE je msgr. Slavko dr. Rebec,  generalni vikar v škofiji Koper in župnik povedal zanimivo zgodbo iz svoje veroučne prakse: Učence je vprašal, kakšno pokori bi si izbrali. Vsi so odgovarjali, da odpovedovanje pri  hrani: »Odpovedal bi se čokolade«. On pa jim je dal boljši predlog: »Vsak dan pojejte eno čokolado – s tem boste pridobili večjo sposobnost razmišljanja. Nato vzemite Sveto pismo, preberite iz njega stavek in se ga naučite na pamet! Tako boste bolj poznali Sveto pismo in po njem živeli«. Primeren nauk za naše postne dni.

V MARJANIŠČU na Opčinah bo v petek 9. marca
ob 20.oo
dr. g. JOŽE BAJZEK imel že 6. predavanje
z naslovom:

GOJITI MIR SRCA IN DUŠE.
(Blagor tistim, ki delajo za mir). Vljudno vabljeni!

Prireditev “POJTE, ZVONOVI

Prireditev “POJTE, ZVONOVI

Predstavitev Slovarja zvonjenja in pritrkavanja, o katerem je spregovoril dr. Matjaž Ambrožič, in trojezičnega ponatisa knjige Slovenski pritrkovalec, za katerega je poskrbelo združenje pritrkovalcev Goriške.

foto: Martin Tul

2. posta nedelja

2. posta nedelja

Hoditi za Jezusom v premišljevanju KRIŽEVEGA POTA in v vsakdanjem življenju je za kristjana koristno in potrebno. Od Jezusa se tako učimo nositi svoje križe in težave. Po priporočilih iz Fatime darujmo Jezusu svoje trpljenje in tako v ljubezni do Boga in do bližnjega dodajmo Jezusovemu trpljenju svoje težave! Premišljevanje Jezusovega trpljenja naj zbudi iskreno hvaležnost do Kristusa in dá moč v hoji za njim!

V POSTNEM ČASU nas dobrodelnost, molitev in odpovedovanje sebi še bolj združi z Jezusom v ljubezni, On pa z Očetom, z brati in sestrami. V Kristusu vidimo Boga Očeta, v  bratih pa Jezusa. Želi nas odvrniti od mlačnosti, prazne vere in malodušnosti za dobrodelnost; od sebe k Bogu in bližnjemu. To je spreobrnjenje, ki je Bogu všeč – je vrnitev k Bogu.

4o dni brez alkohola z geslom: mlad, vesel in pogumen, brez alkohola!

Na ŽPS MAČKOLJE smo se pogovorili o praznovanju velikega tedna in praznika Gospodovega vstajenje. Med drugim smo sklenili:

1.- Križev pot na NEDELJO OLJČNICO bomo imeli v Seči, župnija Sečovlje. Po križevem potu si bomo ogledali rastlinjak s kaktusi v Seči.

2.- Ker je vedno težje dobiti može za nošenje neba, naj bi nekdo zbral nosilce in eden od mladih zbral in imel vajo za branje Trpljenja našega G. J. K. na Oljčnico in na Veliki petek.

3.- Pevske vaje so vsak četrtek ob 20.3o. Pridite k vajam vsi, ki ljubite lepo petje! Povabite še koga!

4.- Dekanijski Pastoralni Svet bo ponovno v Marjanišču na Opčinah v četrtek 1. marca 2018. Naj bi se udeležila vsaj dva člana župnijskega pastoralnega sveta in še kdo drug od župljanov!

Prvi četrtek, petek, sobota naj nas še bolj povežejo z Jezusom in Marijo!

V sredo 25. aprila bomo iz slovenskih župnij tržaške škofije ROMALI v ŠMARJE PRI JELŠAH, južno od Celja. Čim prej se prijavite!

SPOMINJAMO SE JIH V MOLITVI: Od nas se je poslovil FABIO ZENNARO, Mačkolje 150. V sredo 28. 2. 2018 bo na Costalungi od 12.oo do 13.3o. sledila bosta molitev in blagoslov pred upepelitvijo. Ura in dan pogrebne maše in obreda bosta objavljena pozneje. Molimo zanj! Sorodnikom izrekamo globoko sožalje.

1. POSTNA NEDELJA

1. POSTNA NEDELJA

Posebna postna dejanja so: molitev, spokorne vaje, dobrodelnost, da se odpovem stvarem, do katerih bi imel pravico, še zlasti, da osrečim ljudi v stiski. Poglejmo okoli sebe z odprtimi očmi. Zagledali bomo ljudi, ki hrepenijo po naši ljubezni, potrebujejo našo pomoč, toplo besedo, vsaj malo naše pozornosti, roko prijatelja. Ne recimo, da smo postali preutrujeni za take stvari! Jezus nas čaka v teh naših bratih in sestrah.

SLOVENSKA CERKEV  predlaga različne POSTNE VAJE: Molitev za ohranitev vrednote življenja, za družine; 4o dni brez alkohola; boj proti zasvojenostim (vsak dan med 19.oo in 20.oo uro brez telefona in drugih povezav); Ne pozabimo trpečih; držimo petkov post; molitev, ki naj nas pelje še bližje Bogu! Sestra, brat, ali je kaj od tega zate?!

Pobožnost KRIŽEVEGA POTA lahko skupaj molimo tudi na začetku sv. maše ob petkih. V nedeljo pred sv. mašo boste gg. žene vodile Križev pot, prosim! Vabljeni smo, da spremljamo trpečega Gospoda!

Slovenci radi častimo sv. VALENTINA, priljubljenega svetnika in zavetnika. Danes bo v cerkev v ČRNEM KALU  ob 15. uri maševal škof msgr. Metod Pirih ter blagoslovil zaročence in zakonce. Lepo vabljeni!

V soboto počastimo Marijo Pomočnico. Prosimo jo za blagoslov! Molili bomo tudi za srečen prehod z zemeljskega v večno življenje. Prosim vas, da mi oprostite, ker sem v januarju, pomotoma, spustil to pobožnost!

Članice in člane ŽPS MAČKOLJE ter ostale župljane vabim in prosim, zberite se v ponedeljek 19. februarja ob 20.oo, da na začetku postnega časa začrtamo, kako  duhovno bogato preživeti postni čas ter čim lepše vstopiti v praznovanje skrivnosti Velike noči. Pridite, prispevajte svoje predloge!

SPOMINJAMO SE JIH V MOLITVI: Šolske sestre sv. Frančiška  pri Sv. Ivanu so se v soboto 10. 2. 2018 poslovile od s. STANISLAVE MARIJE ROTOVNIK. Priporočam vam jo v molitev.

6. NEDELJA MED LETOM

6. NEDELJA MED LETOM

POSTNI ČAS, začet s PEPELNICO, je skrbna priprava na Veliko noč, na praznike Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja. Obred PEPELENJA je opomin na resnost postnega časa. Prepustimo se voditi Sv. Duhu

POSTNA POSTAVA: Cerkev za postni čas določa posebne oblike spokornosti: STROGI POST je na PEPELNIČNO SREDO  in na VELIKI PETEK. Na ta dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta. Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati z dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta. Če je na petek ali na dan strogega posta praznik, zdržek od mesne hrane in post odpadeta.

Tudi v letošnjem postu se ob nedeljah pred mašo zbirajte k molitvi KRIŽEVEGA POTA. Prihodnjo nedeljo boste pobožnost vodili možje!


Zaslužni papež Benedikt XVI. je poslal kratko pismo novinarju Massimu Franzu časopisa Corriere della sera, s kratko vsebino: »Ob počasnem pešanju moči, sem na romanju domov« in se zahvaljuje za skrb bralcev. Priporočam vam ga v vaše molitve. 

Ob prazniku Lurške Matere Božje in svetovnem dnevu bolnikov 

razveselite z obiskom kakšnega bolnika ali starejšo osebo!

V ponedeljek 12. februarja bodo minila tri leta, ko je prenehalo biti srce gorečega in nam zelo dragega duhovnika msgr. DUŠANA JAKOMINA. Molimo zanj! Pridite k maši, ki bo na pepelnično sredo 14. februarja

Zakonce in zaročence vabijo na PRAZNOVANJE SV. VALENTINA v nedeljo 18. februarja ob 15.oo v podružnično cerkev  sv. Valentina v ČRNEM KALU. Po maši bo blagoslov zakoncev in zaročencev.

Še enkrat: TEČAJ PRIPRAVE NA ZAKON se bo pričel v sredo 14. februarja 2018 ob 20.3o. v MARIJANIŠČU na Opčinah.

5. NEDELJA MED LETOM

5. NEDELJA MED LETOM

V nedeljo je praznik LURŠKE MATERE BOŽJE in svetovni dan bolnikov.  Ta praznik praznujmo še lepše, saj je letos sto šestdeset let od Marijinih prikazovanj v Lurdu. Bernardki Soubiros se je od 11. februarja do 16. julija 1858 Marija osemnajstkrat prikazala. Marija nas vabi k molitvi in postu za spreobrnjenje grešnikov in k ljubezni do bolnih in preizkušenih. Ne bodimo gluhi za njene pobude!

Malo je držav in narodov, ki praznujejo svoj KUTURNI PRAZNIK, kot ga praznujemo Slovenci. Pridružimo se in se Bogu zahvalimo za naše prednike, za naše umetnike in kulturnike, duhovnike in narodne buditelje pa tudi za naše starše, za vse, ki so iz roda v rod gojili kulturo srca, ljubezen do naroda in slovenskega jezika in še posebno krščansko vero.

V petek 9. februarja 2018 ob 20.oo. ste prisrčno vabljeni v dvorano Finžgarjevega doma v Marijanišču na Opčinah k predavanju g. Jožeta dr. Bajzeka: MOČ IN VESELJE ČISTEGA SRCA. (Blagor čistim v srcu).

Zaročenci, naj vas spomnim: TEČAJ PRIPRAVE NA ZAKON se v MARIJANIŠČU na Opčinah začne v sredo 14. februarja 2018 ob 20.3o.  

4. NEDELJA MED LETOM

4. NEDELJA MED LETOM

V petek bo praznik GOSPODOVEGA DAROVANJA SVEČNICA. Marija in Jožef sta prinesla Jezusa v tempelj in darovala dve grlici ali dva golobčka. Darujmo Bogu svoje srce! Otroci so Božji dar staršem, a ne njihova last. Bog nam je zaupal življenje. Bodimo Bogu zanj hvaležni! (Leto svetnikov 1 Celje 1999, str. 374)

SVEČA je tudi močen simbol v verovanju. Sveča se použiva, ko gori in sveti drugim ter preganja temo. Tako naj bi tudi mi v uresničevanju krščanske ljubezni, ki nas jo uči Jezus, sami izgorevali, ko se darujemo za druge.

SVEČNICA je dan redovnikov in redovnic – oseb posvečenega življenja. Sodelujmo z njimi vsaj s tem, da molimo zanje, za njihovo stanovitnost in za nove redovniške poklice! Oni molijo za svet in za nas, mi molímo zanje!
Na god sv. BLAŽA, škofa in mučenca se zahvaljujemo Bogu za zdravje in za pomoč v bolezni. Prejeli bomo blagoslov sv. Blaža. Pridite k sv. maši!

  Darujmo za verski tisk. Bodimo velikodušni!   

Prvi četrtki, prvi petki in prva sobota nam nudijo priložnost, da izkažemo še več ljubezni Jezusu in Mariji in se posvetimo njunima Srcema!

TEČAJ PRIPRAVE NA ZAKON bo v MARIJANIŠČA na Opčinah s pričetkom v sredo 14. februarja 2018 ob 20.3o in še šest naslednjih sred.