“Škedenjski čedermac” v Mačkoljah

“Škedenjski čedermac” v Mačkoljah

Slovensko prosvetno društvo Mačkolje in Cerkveni pevski zbor vabita v sredo, 22. novembra 2017 na odprtje razstave “DUŠAN JAKOMIN – ŠKEDENJSKI ČEDERMAC”. Dokumentarna razstava, ki je nastala na pobudo Škedenjskega etnografskega muzeja, je prvič zaživela v okviru letošnjega SloFesta. Z njeno postavitvijo v Mačkoljah se uresničuje želja pobudnikov, da bi razstavno gradivo gostovalo v krajih, ki so povezani z življenjsko in pastoralno potjo pokojnega msgr. Jakomina. Mačkolje so leta 1949 predstavljale njegovo prvo duhovniško zadolžitev. Vezi, ki so se takrat stkale, so ostale žive in trdne vse do njegove smrti. Zaradi tega je odprtje te razstave predvsem dejanje dolžnega in hvaležnega spomina. Tudi izbrani datum ni naključen: 22. novembra goduje namreč sveta Cecilija, zavetnica glasbe in petja. In prav petje je tisti dejavnik, ki še dodatno povezuje življenje g. Dušana z mačkoljansko stvarnostjo – z njegovim prihodom je namreč zaživel cerkveni pevski zbor v mešanem sestavu. Sam je kmalu prevzel njegovo vodenje in s tem postavil temelje delovanju današnjega MePZ Mačkolje. V spomin njemu in ostalim preminulim zborovodjem, organistom, pevcem in pritrkovalcem bo ob 19h darovana sveta maša. Po njej, približno ob 20h, pa bo uradno odprtje razstave. Priložnostno misel bo podala Tamara Cetin, predsednica Škedenjskega kulturnega društva, za pevski pozdrav pa bodo poskrbele pevke in pevci MePZ Mačkolje pod vodstvom Mateja Lazarja.

Razstava bo nato na ogled vse do nedelje, 3. decembra, s sledečim urnikom:
ob sobotah od 16h do 18h, ob nedeljah od 10h do 12h, ostale dni v tednu pa po predhodni najavi na telefon 040231912 ali na naslov e-pošte <spd.mackolje@gmail.com>.

(NT)

30. nedelja med letom   
- ŽEGNANJSKA

30. nedelja med letom 
- ŽEGNANJSKA

PRAZNIK VSEH SVETIH bomo praznovali tako:

Sv. maša v MAČKOLJAH ob 10.oo, sv. maša, sprevod na pokopališče z molitvami za rajne in blagoslovom grobov;

V MAČKOLJAH ob 18.oo  molitev treh delov rožnega venca za rajne. 

ČETRTEK 2. november, dan SPOMINA NA RAJNE. preživimo z mislijo, s sv. mašo zanje, molitvijo, z dobrimi deli.

Sv. maše v MAČKOLJAH ob 18.oo in 18.3o;

Naročite MOLITVE ZA VAŠE RAJNE. Bodimo jim hvaležni! Pridite k sv. maši, k rožnemu vencu vsak dan pred sv. mašo in k molitvam za rajne!

Naročilo molitev za rajne boste podprli z ustreznim darom. Ta dar in darovi ob blagoslovu grobov, bodo za revne družine in v blagor dušam v vicah. Na lističe napišite imena rajnih in ga oddajte. Zanje bomo ves mesec pred sveto mašo molili rožni venec. Dobra dela in darovi blažijo revščino, dušam v vicah pa pomagajo v nebesa. Poseben dar rajnim so svete maše naročene za njih. Saj se na oltarju Jezus daruje za njih.

Na NEDELJO HVALEŽNICO se zahvalimo Bogu in ljudem za vse, kar prejemamo! HVALEŽNICA v katedrali sv. Justa bo za vernike slovenskih župnij v nedeljo 12. novembra ob 16.oo. Lepo vabljeni! Prosim, da boste skupno pripravili običajni dar.

ISKRENA ZAHVALA vsem, ki ste v MAČKOLJAH pripravili misijonski srečelov, darovalcem darov in kupcem srečk. Menim, da je gostja g. Anica Smrekar r. Tomažič s svojim pričevanjem prijetno popestrila našo letošnjo misijonsko nedeljo. Dobri Bog naj vsem obilno povrne! V nas pa še bolj razplamti misijonsko gorečnost, tudi v mladih, ki jih mogoče kliče Bog!

VSI SVETI 1. november 2017

VSI SVETI 1. november 2017

Na praznik Vseh svetih bo v Mačkoljah sv. maša
v sredo, 1. novembra ob 10.00 in nato molitve
na pokopališču in blagoslov grobov.

OB 18.00 molitev treh delov rožnega venca za rajne.
ČETRTEK 2. november, dan SPOMINA NA RAJNE
preživimo z mislijo, s sv. mašo zanje, molitvijo, z dobrimi deli.

Sv. maše v MAČKOLJAH ob 18.oo in 18.3o;
Naročite MOLITVE ZA VAŠE RAJNE. Bodimo jim hvaležni!
Pridite k sv. maši, k rožnemu vencu vsak dan pred sv. mašo in k molitvam za rajne!

29. nedelja med letom   


29. nedelja med letom 


V MAČKOLJAH bo danes ob 16.oo v srenjski hiši SREČELOV. Želim  vam veliko sreče! Kupite srečke! Izkupiček bo za slovenske misijonarje in misijone vesoljne Cerkve. Jezus nas s sv. mašo in  molitvijo za misijonarje ob 15.3o povezuje z njimi. Sv. Mati Terezija pravi: »Ne moremo vsi delati velikih stvari, lahko pa vsi delamo male z veliko ljubeznijo«.

V torek 24. oktobra bomo molili za srečno zadnjo uro in prejeli blagoslov Marije Pomočnice. 

Prihodnja nedelja je ŽEGNANJSKA. Zahvaljujmo se Bogu za milosti, ki nam jih deli v naši cerkvi, da se smemo v njej srečevati z Njim in z brati.

PRAZNIK VSEH SVETIH 1. novembra in Dan SPOMINA NA RAJNE bomo praznovali kot običajno. Oba dneva nas povezujeta s svetniki in z dušami v vicah. Svetnike slavimo, se jim priporočajmo in jih posnemajmo! DUŠE V VICAH, posebno duše sorodnikov, dobrotnikov, prijateljev in znancev čakajo, da jim hvaležnost izkažemo z ljubeznijo, molitvami, dobrimi deli, tudi z žrtvijo. To jih bo rešilo iz vic. Same si ne           morejo skrajšati čakanja v vicah, lahko pa molijo za nas. Naročili boste MOLITVE za RAJNE in darovali ustrezen dar. Naša dobra dela naj jih čim prej rešijo iz vic, pomagajo ubogim do kruha, a nam k svetosti. Priporočam, velikodušnost ob blagoslovu grobov in naročanju molitev.

SPOMINJAMO SE JIH V MOLITVI: V soboto 28. oktobra bodo minila tri leta od smrti duhovnika MAKSA SUARDA. Molimo zanj!

SREČELOV  – MISIJONSKA NEDELJA 2017

SREČELOV – MISIJONSKA NEDELJA 2017

Na MISIJONSKO NEDELJO bomo imeli v gosteh laično misijonarko g. Anico Smrekar roj. Tomažič. V letih 1985-1988 je bila v misijonski ambulanti na Madagaskarju. Pri maši in pred srečelovom nam bo z besedo in diapozitivi razgrnila svoje spomine na tista leta.

 

27. nedelja med letom   


27. nedelja med letom 


V petek bomo obhajali stoletnico, ko se je Marija v Fatimi še enkrat prikazala trem pastirčkom. Prosimo Marijo naj še naprej varuje, brani Cerkev, Evropo, ves svet, vse človeštvo. Kristjanom, Jezusovim učencem, naj pomaga, da bi njena naročila uresničevali. Usoda človeštva 20. stoletja je bila v veliki meri odvisna od Lucijinega uspeha pri širjenju češčenja Marijinega Brezmadežnega Srca in izpolnitve Marijinih prošenj. Ne bomo daleč od resnice, če bomo rekli, da je tudi usoda človeštva v 21. stoletju in sploh v tretjem tisočletju odvisna od izpolnitve Marijinih prošenj, saj so vse povezane z evangelijem. (Fatima – okno upanja Salve Ljubljana 2013 str. 326)

V ponedeljek  25. septembra smo se člani Župnijskega pastoralnega sveta in Misijonskega odbora dogovorili, da bomo obhajali MISIJONSKO NEDELJO podobno kot pretekla leta s sveto mašo, blagoslovom, kratkim filmom in srečelovom. Naprošeni ste še mnogi drugi, da bi se pridružili in sodelovali z zbiranjem darov in pri organizaciji srečelova. Prijavite se članicam Misijonskega odbora.
Srečke za misijonsko tombolo so vam že na voljo. Bodimo velikodušni z darovi, molitvami in zglednim krščanskim življenjem – bodimo MISIJONARJI!. Govorili smo tudi o praznovanju praznika VSEH SVETIH.

Na Opčinah bo prvo predavanje g. JOŽETA dr. BAJZEKA 20. oktobra.

26. nedelja med letom 
- ROŽNOVENSKA

26. nedelja med letom 
- ROŽNOVENSKA

Ta teden je TEDEN ZA ŽIVLJENJE. Za zdravje bi dali vse. Na drugi strani pa so človeška življenja ogrožena od trenutka spočetja do naravne smrti: splavi, evtanazija, prometne nesreče, terorizem, umori, samomori, vojne. Z besedo, dejanji in molitvijo pokažimo, da življenje cenimo. Vsak dan, v cerkvi in doma, molite rožni venec ali vsaj kako drugo molitev po teh namenih: da bi življenje cenili in varovali:

Nedelja: starši in vsi člani v družinah
ponedeljek: vsi zdravniki četrtek: vsi udeleženci v prometu
torek: vse medicinske sestre petek: vsi sodniki
sreda: vsi politiki sobota: vsi ljudje

Če hočemo dobro sebi, našim družinam, drugim našim bližnjim, Cerkvi in svetu, molimo ROŽNI VENEC. Z nami moli Marija (kot s tremi pastirčki v Fatimi) in ona bo naše prošnje posredovali svojemu Sin, našem Gospodu Jezusu Kristusu.

Molimo Božjo svetost in vsemogočnost ter priporočajmo za priprošnjo bl. MIROSLAVA BULEŠIĆA, ki so ga pred štirimi leti 29. septembra v Puli v Istri razglasili za blaženega, da bo tudi B. sl. Jakob Ukmar čim prej razglašen za blaženega in svetega. V mučeništvu sta bila povezan, naj bosta tudi v nebesih v blaženosti in svetosti.

Tudi letos nas bo g. JOŽE dr. BAJZEK bogatil s svojim velikim znanjem. Predavanja bodo vsak drugi petek v mesecu ob 20.oo v Finžgarjevi dvorani v Marijanišču na Opčinah.
Več v prilogi našim Oznanilom.

Sv. Terezija Deteta Jezusa je vsak dan molila za dva misijonarja. Vedela je, da molitev dela čudeže. Čeprav ni šla v misijone, je zaradi svojih molitev zavetnica misijonov. Posnemajmo jo! Misijonarji potrebujejo naše molitve.

24. nedelja med letom

24. nedelja med letom

Danes je NEDELJA SVETNIŠKIH KANDIDATOV. Slovenci jih imamo kar nekaj. Želimo si, da bi jih čim prej mogli na oltarjih častiti kot blažene in svetnike. Za čimprejšnjo potrditev je potrebna milost od Boga: potrditev z nebes s čudežnim znamenjem. Prosimo Boga, da potrdi njihovo svetost – usliši naše prošnje, ki mu jih po njih pošiljamo. Glejmo njihovo sveto življenje, posnemajmo jih v krepostih in Boga prosimo zase, za svojce in vso Cerkev, da bi se z njimi veseliti v nebesih! Mi pa z darovi lahko prispevamo za vodenje svetniških postopkov, ki niso poceni.

Častimo bl. ANTONA MARTINA SLOMŠKA, ki goduje v nedeljo. Slomšek ni le velik svetnik, ampak je tudi velik Slovenec, ljubitelj naše dežele in našega naroda. Vsem je vzornik prav zdaj, ko izginja verska in narodna zavest in ljubezen do domovine, do Cerkve do naroda in jezika.

Čez dober mesec bo MISIJONSKA NEDELJA. Prosim vas vse in še posebno člane MISIJONSKEGA ODBORA in ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA, da naredite  načrt za srečolov.