6. NEDELJA MED LETOM

6. NEDELJA MED LETOM

POSTNI ČAS, začet s PEPELNICO, je skrbna priprava na Veliko noč, na praznike Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja. Obred PEPELENJA je opomin na resnost postnega časa. Prepustimo se voditi Sv. Duhu

POSTNA POSTAVA: Cerkev za postni čas določa posebne oblike spokornosti: STROGI POST je na PEPELNIČNO SREDO  in na VELIKI PETEK. Na ta dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta. Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati z dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta. Če je na petek ali na dan strogega posta praznik, zdržek od mesne hrane in post odpadeta.

Tudi v letošnjem postu se ob nedeljah pred mašo zbirajte k molitvi KRIŽEVEGA POTA. Prihodnjo nedeljo boste pobožnost vodili možje!


Zaslužni papež Benedikt XVI. je poslal kratko pismo novinarju Massimu Franzu časopisa Corriere della sera, s kratko vsebino: »Ob počasnem pešanju moči, sem na romanju domov« in se zahvaljuje za skrb bralcev. Priporočam vam ga v vaše molitve. 

Ob prazniku Lurške Matere Božje in svetovnem dnevu bolnikov 

razveselite z obiskom kakšnega bolnika ali starejšo osebo!

V ponedeljek 12. februarja bodo minila tri leta, ko je prenehalo biti srce gorečega in nam zelo dragega duhovnika msgr. DUŠANA JAKOMINA. Molimo zanj! Pridite k maši, ki bo na pepelnično sredo 14. februarja

Zakonce in zaročence vabijo na PRAZNOVANJE SV. VALENTINA v nedeljo 18. februarja ob 15.oo v podružnično cerkev  sv. Valentina v ČRNEM KALU. Po maši bo blagoslov zakoncev in zaročencev.

Še enkrat: TEČAJ PRIPRAVE NA ZAKON se bo pričel v sredo 14. februarja 2018 ob 20.3o. v MARIJANIŠČU na Opčinah.

5. NEDELJA MED LETOM

5. NEDELJA MED LETOM

V nedeljo je praznik LURŠKE MATERE BOŽJE in svetovni dan bolnikov.  Ta praznik praznujmo še lepše, saj je letos sto šestdeset let od Marijinih prikazovanj v Lurdu. Bernardki Soubiros se je od 11. februarja do 16. julija 1858 Marija osemnajstkrat prikazala. Marija nas vabi k molitvi in postu za spreobrnjenje grešnikov in k ljubezni do bolnih in preizkušenih. Ne bodimo gluhi za njene pobude!

Malo je držav in narodov, ki praznujejo svoj KUTURNI PRAZNIK, kot ga praznujemo Slovenci. Pridružimo se in se Bogu zahvalimo za naše prednike, za naše umetnike in kulturnike, duhovnike in narodne buditelje pa tudi za naše starše, za vse, ki so iz roda v rod gojili kulturo srca, ljubezen do naroda in slovenskega jezika in še posebno krščansko vero.

V petek 9. februarja 2018 ob 20.oo. ste prisrčno vabljeni v dvorano Finžgarjevega doma v Marijanišču na Opčinah k predavanju g. Jožeta dr. Bajzeka: MOČ IN VESELJE ČISTEGA SRCA. (Blagor čistim v srcu).

Zaročenci, naj vas spomnim: TEČAJ PRIPRAVE NA ZAKON se v MARIJANIŠČU na Opčinah začne v sredo 14. februarja 2018 ob 20.3o.  

4. NEDELJA MED LETOM

4. NEDELJA MED LETOM

V petek bo praznik GOSPODOVEGA DAROVANJA SVEČNICA. Marija in Jožef sta prinesla Jezusa v tempelj in darovala dve grlici ali dva golobčka. Darujmo Bogu svoje srce! Otroci so Božji dar staršem, a ne njihova last. Bog nam je zaupal življenje. Bodimo Bogu zanj hvaležni! (Leto svetnikov 1 Celje 1999, str. 374)

SVEČA je tudi močen simbol v verovanju. Sveča se použiva, ko gori in sveti drugim ter preganja temo. Tako naj bi tudi mi v uresničevanju krščanske ljubezni, ki nas jo uči Jezus, sami izgorevali, ko se darujemo za druge.

SVEČNICA je dan redovnikov in redovnic – oseb posvečenega življenja. Sodelujmo z njimi vsaj s tem, da molimo zanje, za njihovo stanovitnost in za nove redovniške poklice! Oni molijo za svet in za nas, mi molímo zanje!
Na god sv. BLAŽA, škofa in mučenca se zahvaljujemo Bogu za zdravje in za pomoč v bolezni. Prejeli bomo blagoslov sv. Blaža. Pridite k sv. maši!

  Darujmo za verski tisk. Bodimo velikodušni!   

Prvi četrtki, prvi petki in prva sobota nam nudijo priložnost, da izkažemo še več ljubezni Jezusu in Mariji in se posvetimo njunima Srcema!

TEČAJ PRIPRAVE NA ZAKON bo v MARIJANIŠČA na Opčinah s pričetkom v sredo 14. februarja 2018 ob 20.3o in še šest naslednjih sred.

3. NEDELJA MED LETOM

3. NEDELJA MED LETOM

MOLITVENA OSMINA ZA EDINOST KRISTJANOV
nas kliče in spodbuja h goreči in vztrajni molitvi za edinost kristjanov. Bodimo  ljudje sprave in sloge, graditelji mostov med verujočimi v Kristusa, tvorci sožitja z drugače verujočimi in nosilci miru med vsemi ljudmi. Bodimo tudi tvorci dobrih medčloveških odnosov, saj se ljudje v današnjem času vse bolj in bolj odtujujemo in oddaljujemo eden od drugega!

NEDELJA SVETEGA PISMA
(28. januarja) nas želi navdušiti, da še bolj vzljubimo sveto Pismo. Ob vsaki priložnosti prisluhnimo Božji besedi, se z njo bogatimo, jo premišljujmo, si jo vtisnimo v srce in jo uresničujmo v življenju! Hodimo v šolo SVETEGA PISMA! Tako, da nam BOŽJA BESEDA postane luč na naši poti življenja!  

MARIJA POMOČNICA KRISTJANOV
24. v mesecu je spomin Marije Pomočnice kristjanov!
Prejeli bomo njen blagoslov in prosili za pomoč zdaj
in ob naši smrtni uri.

2. NAVADNA NEDELJA

2. NAVADNA NEDELJA

V sredo 17. t. m. je PRAZNIK SV. ANTONA. Vabljeni ste k sv. maši v v PREBENEG v cerkev sv. Antona ob 19.oo, da ga počastimo, se mu zahvalimo ter priporočimo sebe in živino. Pokažimo, da je sv. ANTON še vedno naš zavetnik in vzornik! Pridite, v čim večjem številu. Častimo ga! Pridite, častilci sv. Antona tudi iz drugih krajev!

Tajništvo za edinost kristjanov je 14. maja 1967 izdalo ekumenski direktorij: »Krščanstvo ne more do kraja prepričevalno oznanjati svetu Kristusa, dokler je razdeljeno in ne edino med seboj, zakaj Kristus je en sam in ne more biti razdeljen«. Vsak na svojem mestu naj si prizadeva za edinost in slogo: v družini, v svojem okolju, v župniji in z molitvijo prispeva za EDINOST KRISTJANOV! Prispevamo tudi z udeležbo pri sv. maši v Tednu molitve za edinost kristjanov, da bomo enodušno in skupno molili. Prosimo z Jezusom: »Da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, da si me ti poslal. (Jn 17, 21)

Še je čas, da se odločite in postanete  naročniki in bralci verskega tiska: Družine, Ognjišča, Mohorjevih knjig (tudi letošnje Goriške Mohorjeve knjige so vam še na voljo. Kupite jih!), Pastirčka, Mavrice… Naročite se!

Nabirka za katoliški tisk bo pri sv. maši zadnjo nedeljo v januarju: 28. t. m. Hvala za vašo velikodušnost.

Nedelja  Jezusovega krsta

Nedelja Jezusovega krsta

V Finžgarjevem domu v Marijanišču na Opčinah bo v petek 12. januarja 2018 ob 20.oo  že četrto predavanje g. dr. Jožeta Bajzeka z naslovom KAJ JE VODILO NAŠEGA ŽIVLJENJA (Blagor lačnim in žejnim pravice). Ob bogatih predavanjih g. Jožeta se poglobite v Jezusove blagre!

Januar je MESEC VERSKEGA TISKA. Plačujete naročnino za verske časopise. Ostanite zvesti naročniki in bralci Družine, Ognjišča…! (Naj ponovim njuno Naročnino za leto 2018: za DRUŽINO je /poravnana do 31. januarja/ 101.4o EUR, pozneje 104.oo EUR. Posamezna številka 2.oo EUR. Za OGNJIŠČE bo 32.oo EUR; ena št. 2.9o. Iz uredništev se bralcem zahvaljujejo za zvestobo. Pridobite še nove bralce! Molite in priporočajte Bogu vse, ki ustvarjajo verski tisk. Naj jih vodi Sveti Duh, da bodo verske revije, časopisi in knjige oblikovale naš slovenski narod v zdravo, kleno in samozavestno ljudstvo, pripravljeno za dobra dela.

Na voljo so vam Goriške MOHORJEVE KNJIGE. Cel komplet stane 40.oo Eur. Posamezne knjige: KOLEDAR 2018: 18.oo Eur; Saša Martelanc: SREČANJA ZA SPOMIN: 16.oo Eur; Miroslava Leban: MEDVED ZOBOZDRAVNIK: 18.oo Eur. Lahko pa vzamete v zameno knjigo Marca Roncallija: PAPEŽ JANEZ SVETNIK: 18.oo Eur.

Svetega ANTONA bomo letos počastili s sv. mašo v njemu posvečeni cerkvi v PREBENEGU na njegov godovni praznik dne 17. januarja ob 19.oo, in se mu zahvalili ter priporočili sebe in živino. Prebenežani, pokažite, da je sv. ANTON vaš zavetnik! Pridite tudi iz drugih krajev!

V Naših oznanilih naj svoje mesto najde tudi moja iskrena ZAHVALA: Vsem, ki ste kakor koli prispevali, da so bili božični prazniki lepi, za mnoge doživeti in v spodbudo za še večjo ljubezen do Novorojenega Božjega Deteta in do soljudi, se prav lepo zahvaljujem. Naj omenim vsaj organiste, zborovodje in pevce, pritrkovalce, krasilke in čistilke cerkve, vas, ki ste naredili jaslice, zakristane, strežnike in vas, ki ste z molitvami klicali Božji blagoslov na nas. Iskrena zahvala tudi za voščila in darila za praznike.

34. nedelja med letom 
 – JEZUS KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA 


34. nedelja med letom 
 – JEZUS KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA 


Danes, na DAN CELODNEVNEGA ČEŠČENJA, vztrajajte iz ljubezni in hvaležnosti do Jezusa pred njim, ga častite, slavite, molite in prosite!

Naredili boste ADVENTNE VENČKE. Ob njih se pripravljajmo na praznovanje Jezusovega rojstva in zahrepenimo po njegovem drugem prihodu! Vsaka nova svečka naj v srcu razplamti ljubezen do Kristusa Odrešenika. Ob adventnem venčku naj se zvečer zbere družina k molitvi!

Na prvi četrtek počastimo Jezusa v tabernaklju, molimo za svetost duhovnikov in nove duhovne poklice. Na prvi petek in soboto se posvetimo Jezusovemu in Marijinemu Srcu! Pridite k sv. maši!

Vse CERKVENO LETO nam Bog daje obilne darove in milosti.  Pridite, v soboto, da bomo po maši ob 17.oo hvaležni zapeli zahvalno  pesem!

Tudi v Mačkoljah bomo pričakali sv. MIKLAVŽA v sredo 6. decembra ob 17.oo v dvorani srenjske hiše. Toplo vabljeni vsi otroci: po letih in po srcu. Starši pripeljite otroke! Uro pred Miklavževim prihodom mu lahko že pomagate, da bo otroke mogel obdarovati! Učimo tudi otroke pomagali Miklavžu, obdarovati druge, vsaj z majhnim darom. Dobrota sv. Miklavža naj ogreje naša srca za dobrodelnost. Zaradi ekonomske krize in zaradi pohlepa nekaterih bogatinov živi vedno več ljudi v skrajni bedi. Ali smo jim pripravljeni biti MIKLAVŽ? Ali bomo letos osrečili kakšne reveže ali bomo le bogati obdarovali bogate? Ali pa se bomo ravnali po besedah sv. Matere Terezije s Kalkute: »Darujte ubogim tako, da vas bo bolelo!« Miklavžu bo otroški pevski zbor zapel v znak hvaležnosti.

Pred nami sta TEDEN in NEDELJA KARISTAS. Danes smo v evangeliju znova slišali Jezusove besede: »Kar koli ste storili enemu od teh mojih  najmanjših bratov, ste meni storili.« Dobrodelnost, ljubezen do bližnjih naj bodo naša pot k Jezusu in v njegovo slavo.

27. nedelja med letom   


27. nedelja med letom 


V petek bomo obhajali stoletnico, ko se je Marija v Fatimi še enkrat prikazala trem pastirčkom. Prosimo Marijo naj še naprej varuje, brani Cerkev, Evropo, ves svet, vse človeštvo. Kristjanom, Jezusovim učencem, naj pomaga, da bi njena naročila uresničevali. Usoda človeštva 20. stoletja je bila v veliki meri odvisna od Lucijinega uspeha pri širjenju češčenja Marijinega Brezmadežnega Srca in izpolnitve Marijinih prošenj. Ne bomo daleč od resnice, če bomo rekli, da je tudi usoda človeštva v 21. stoletju in sploh v tretjem tisočletju odvisna od izpolnitve Marijinih prošenj, saj so vse povezane z evangelijem. (Fatima – okno upanja Salve Ljubljana 2013 str. 326)

V ponedeljek  25. septembra smo se člani Župnijskega pastoralnega sveta in Misijonskega odbora dogovorili, da bomo obhajali MISIJONSKO NEDELJO podobno kot pretekla leta s sveto mašo, blagoslovom, kratkim filmom in srečelovom. Naprošeni ste še mnogi drugi, da bi se pridružili in sodelovali z zbiranjem darov in pri organizaciji srečelova. Prijavite se članicam Misijonskega odbora.
Srečke za misijonsko tombolo so vam že na voljo. Bodimo velikodušni z darovi, molitvami in zglednim krščanskim življenjem – bodimo MISIJONARJI!. Govorili smo tudi o praznovanju praznika VSEH SVETIH.

Na Opčinah bo prvo predavanje g. JOŽETA dr. BAJZEKA 20. oktobra.