SV. REŠNJE TELO IN KRISV. REŠNJE TELO IN KRIHvaležni Bogu za vsak duhovni poklic mu ZAPOJMO HVALNICO! Obenem prosimo Gospoda, da bo v prihodnje spremljal naše družine in iz njih poklical še večje število deklet in fantov, in jim dal pogum in milost, da se bodo velikodušno odzvali njegovemu klicu in sprejeli duhovniški ali redovniški poklic! Gospod naš vsemogočni Bog nakloni našemu narodu močno vero, trdno upanje in gorečo ljubezen!

Povabímo danes Jezusa, prosímo ga, naj gre z nami v naše družine, v naše domove, da nas bo spremljal in vodil, blagoslavljal in spodbujal za dobro! Saj je zato ostal pod podobo Kruha in Vina v sveti Evharistiji med nami.

Praznik JEZUSOVEGA SRCA. V petek in v nedeljo bomo častili to Božansko ljubezen Jezusovo, se mu posvetili in ga prosili, da nas uči in nauči te ljubezni.

Obhajamo stoletnico, ko je Marija v Fatimi stopila na zemljo, da nas nauči častiti  Presveti Srci Jezusa in Marije, spodbudi, da jima zadoščujemo za vse žalitve, navduši za molitev rožnega venca in premišljevanje njegovih skrivnosti, da bi molili za spreobrnjenje grešnikov.
V soboto počastimo MARIJINO BREZMADEŽNO SRCE!

24-tega je tudi mesečni spomin Marije Pomočnice kristjanov. Prosili jo bomo za blagoslov in molili za srečno zadnjo uro.

V soboto 24. junija bo lepa tradicionalna slovesnost V STRAMARJU v čast sv. JANEZU KRSTNIKU. Ob 20.oo bo somaševanje vodil msgr. Franc Vončina. Vsi ste na to slavje prav lepo vabljeni.

PRAZNIK SV. TROJICE


PRAZNIK SV. TROJICE


V četrtek, pravzaprav prihodnjo nedeljo, je PRAZNIK SV. REŠNJEGA    TELESA IN KRVI. Evharističnega Jezusa bomo počastiti najprej s sveto mašo, nato s procesijo: v cerkvi SVETE BARBARE pri KOROŠCIH ob 8.oo in v MAČKOLJAH ob 10.oo. Naj bo procesija v čast SVETEMU REŠNJEMU TELESU slovesna, veličastna, Jezusu v čast in zahvalo! Jezusa prosimo za blagoslov družin, domov, vinogradov, za poživitev vere, za mir v svetu in za gorečo ljubezen do SVETE EVHARISTIJE. Naj nam bo, kot bl. Alojziju Grozdetu EVHARISTIJA, SONCE ŽIVLJENJA!

Častimo, slavimo JEZUSOVO PRESVETO SRCE z vrtnicami v cerkvi  in z družinsko molitvijo!

KRSTNO SLAVJE: V MAČKOLJAH bosta danes 11. junija ob 11.3o starša TEA POZAR in ILARIO TUL prinesla h krstu hčerko DORO ANTONIO. Krščenki in staršema čestitamo ter jih priporočamo Gospodu!

SPOMINJAMO SE JIH V MOLITVI: V Gospodu je zaspala PAVLA  TUL, vdova po Vladu Sturmanu, Via Nicolich 20 /Catinara/ Trst. Sv. maša in obred pred upepelitvijo bo na Costalungi v torek 13. junija 2017 ob 11.oo. V vežici bo od 9.3o. Pogreb bo v Mačkoljah v sredo 21. junija. Molimo zanjo! Sorodnikom izrekamo iskreno sožalje.

BINKOŠTI


BINKOŠTI


Danes je praznik BINKOŠTI – spomin tistega dne, ko je Jezus izpolnil obljubo dano apostolom, da jim bo od Očeta poslal Tolažnika Svetega Duha. Od takrat Sveti Duh vodi Cerkev in vsakega posameznega kristjana. Toda to ni dovolj. Potrebno je tudi naše sodelovanje z njegovo milostjo.

Jutrišnji praznik Marije Matere Cerkve naj nas navduši, da bomo tudi mi stremeli po svetosti in posnemali Marijo v poslušnosti Svetemu Duhu.

 rihodnjo nedeljo bo praznik SVETE TROJICE. Ta praznik je vrhunec vseh praznovanj. Saj slavimo in častimo: Boga Stvarnika, od katerega vse izhaja in On vse ohranja v bivanju; Boga Sina, ki nas odrešuje ter z besedo in življenjem uči prav živeti; Boga Svetega Duha, ki nas posvečuje, nas vodi in usposablja, da moremo uresničiti Božji načrt ki ga ima Bog z nami.

Sveto TROJICO hvalimo in se ji zahvaljujemo za vse, kar so tri Božje osebe storile za nas. Troedinega Boga prosimo, ker nam s svojo ljubeznijo in usmiljenjem razodeva, da nam od Njega prihaja vse dobro. Zato slavímo ga, hvalímo in ga ljubímo! Bodi polna, bodi glasna, bodi mila, bodi jasna vernih hvala in radost. (Pesem slednica SRT)

Še prav posebno je obraz Božjega usmiljenja JEZUSOVO PREBODENO SRCE. Da bi bilo vir milosti za nas in za vse, je Bog dopustila, da je vojak s sulico prebodel to Srce. Zdaj sme vsakdo pred njega, da ga obsijejo žarki njegove ljubezni in usmiljenja. Kakšna tolažba za vse nas uboge grešnike. Prihajajmo k VRTNICAH, kjer poslušamo branje, ki ga je zbral duhovnik Alojz Snoj.

5. VELIKONOČNA NEDELJA


5. VELIKONOČNA NEDELJA


Vsem, ki ste prispevali k lepoti praznika MAJNICE v naši župniji: krasilkam, čistilkam in darovalcem cvetja, g. organistu, pevkam in pevcem, prav iskrena zahvala. Še posebno pritrkovalcem in njihovemu učitelju g. Martinu Tulu. Pohvale vredna je njihova vnema za prelepo pesem zvonov s pritrkovanjem. Iskrena hvala še vam, ki ste za majnico z mlaji – vejami okrasili prostor pred cerkvijo. Bog bodi vsem za vse bogat plačnik! 

KRSTNO SLAVJE: V nedeljo 21. maja bosta starša SARA FOGOLIN in UROŠ TUL ob 11.15 prinesla h krstu hčerko MATEJKO z Mačkolj 144a. Krščenko in starša priporočajmo Bogu in jim čestitamo!

V MAČKOLJAH bo že 55-tič potekal PRAZNIK ČEŠENJ. Upamo, da bo letos ugodno vreme in bo praznik potekal v zadovoljstvo vseh. Zato pa moramo tudi Boga prositi, naj nam bo naklonjen. 

SPOMINJAMO SE JIH V MOLITVI: Naj vas še enkrat spomnim: v sredo 17. maja se bomo ob 12.oo s pogrebno mašo in obredom poslovili od BORISA TULA. Molimo zanj!

Otroci, kje ste? Še vedno vas Marija vabi vsak dan k ŠMARNICAM.

Škofijska Caritas nas je že v postu prosila, da bi zbirali darove za akcijo: zbiranja za Emporij Solidarnosti Škofijske Caritas. V tem supermarketu dobijo družine v stiski zastonj hrano in drugo potrebno. Ker nam ni uspelo te akcije izpeljati  v postu, naj bi se sedaj velikodušno odzvali, in vas prosim, da pokažete svojo dobroto  Dva tedna lahko prinašate darove. Kot že veste, naj bodo darovi taki, da trajajo dalj časa. Že v naprej vsem prav lepa zahvala v imenu Caritas in vseh pomoči potrebnih.

Letos bodo jamarji imeli sv. mašo v jami sv. Socerba njemu v čast, 21. maja ob 17.00. Vabljeni tudi vi.

Velika noč 2017 – vsi urniki in Domači zvonovi

Velika noč 2017 – vsi urniki in Domači zvonovi

PRAZNIKI JEZUSOVEGA TRPLJENJA IN VSTAJENJA bodo pri nas potekali tako: 

Na VELIKI ČETRTEK bomo z Jezusom v dvorani zadnje večerje. Sveta maša bo ob 20.oo. Na tej slovesni gostiji Jezus tudi nam umiva duše, kot je apostolom umil noge; nam lomi kruh svojega Telesa in nas z njim hrani. Naj nas pritegne Jezusova ljubezen in želja, da bi bili z njim in njegovimi učenci.

Če morete, se dopoldne ob 10.oo uri udeležite KRIZMENE MAŠE v katedrali sv. Justa v Trstu.

VELIKI PETEK: Z Marijo hodimo za Jezusom po križevem potu na Kalvarijo. Nihče nima večje ljubezni, kot je ta, da kdo da svoje življenje za svoje prijatelje. Jezus ga je dal in ga še daje za tebe, zame in za vse ljudi. Križev pot ob 19.3o in obredi VELIKEGA PETKA ob 20.oo nam bodo razkrivali Jezusovo božansko ljubezen do nas in kako je trpel za vsakega izmed nas. Upam, da nas bo premišljevanje Jezusovega trpljenja spodbudilo k še večji ljubezni do Jezusa.

Po obredih velikega četrtka in petka ostanite v cerkvi z Jezusom v Getsemanskem vrtu in ob Božjem grobu. Molili bomo za svetost duhovnikov, nove duhovne poklice, za družine in za prenovo duha in srca vseh v Italiji, Sloveniji, Evropi in po vsem svetu.

V MAČKOLJAH bomo na veliki petek in veliko soboto zjutraj ob 8.oo uri v cerkvi molili HVALNICE. Lepo vabljeni.

Na VELIKO SOBOTO  prihajajte preko dneva častit Jezusa k Božjemu grobu!

Blagoslov velikonočnih  jedil, molitev pri Božjem grobu in obredi VELIKE SOBOTE ob 20.oo, naj nam s svojimi bogatimi vsebinami pomagajo lepše doživeti Veliko noč.

BLAGOSLOV JEDIL bo: v PREBENEGU ob 16.oo  in v MAČKOLJAH ob 17.oo; Uživanje blagoslovljene hrane naj vas spominja na Jezusovo trpljenje in vstajenje ter s kako dragoceno krvjo smo odkupljeni!

Na VELIKO SOBOTO  ob 20.oo bomo pričeli obrede z blagoslovom ognja in hvalnico Velikonočni sveči, ki predstavlja Vstalega Kristusa. On preganja temo greha in smrti. Sledi branje beril, obnovitev krstnih obljub in slovesna sv. maša. Po maši še PROCESIJA. Z njo želimo izpričati vero in veselje, da je Jezus premagal smrt.

Za procesijo v čast Vstalemu Zveličarju okrasite okna vaših hiš, kjer bo šla procesija! Pripravili boste bandeta (zastave) in nebo! Organizirajte se, prosim tudi nosilci!

VELIKA NOČ – SLOVESNI PRAZNIK GOSPODOVEGA VSTAJENJA. Pridružimo se veselju vse Cerkve, ki se raduje, da smo po Jezusovi smrti in vstajenju odrešeni. To veselje bomo pokazali ob 10.oo pri slovesni peti maši v župnijski cerkvi v MAČKOLJAH.

Na veliko noč  obhaja 90 let življenja zaslužni papež BENEDIKT XVI. Molimo zanj, se zanj Bogu zahvaljujmo in se spominjajmo njegovih velikih zaslug za Cerkev!  

VELIKONOČNI PONEDELJEK in osmino preživimo kot velikonočni kristjani, veseli Jezusove zmage! Iz src in grl vseh naj se glasi vesela ALELUJA! Ta dan bo sv. maša  v PREBENEGU ob 10.oo in v MAČKOLJAH ob 18.oo.

PRILOŽNOST ZA SV. SPOVED bo v MAČKOLJAH še pol ure pred mašo od ponedeljka do srede. V zakramentu pokore se Jezusu približajte, da boste z njim vstali v novo življenje in v Božjem usmiljenju našli mir srca! Srečanje z Njim v svetem obhajilu naj bo iskreno in prijateljsko! 4. cerkvena zapoved nas kristjane obvezuje, da prejmemo VELIKONOČNO SV. OBHAJILO in SV. SPOVED. To lahko izpolnimo vse do binkošti, t. j. letos do 4. junija, če je nismo mogli pred veliko nočjo. Naj nihče ne presliši priporočila Cerkve, ki želi svojim članom srečo v najtesnejši povezanosti z Vstalim Odrešenikom v svetem obhajilu.

Prosim, prijavite še tiste BOLNIKE IN STAREJŠE, ki jih doslej nisem obiskoval, da jim bom mogel za veliko noč prinesti sv. zakramente – tolažbo vere.

DAROVANJE IN OFER: Pri Božjem grobu bo nabiralnik za vaše darove za kristjane v Sveti deželi. Na Veliko noč bo darovanje za potrebe cerkve. Za vse darova se vam lepo zahvaljujem.

Prosim, da v ponedeljek po oljčni nedelji dopoldne pridete temeljiteje OČISTITI CERKEV. Že v naprej hvala lepa!

S hvaležnostjo častimo USMILJENEGA JEZUSA. Radostno in pobožno praznujmo BELO NEDELJO – NEDELJO BOŽJEGA USMILJENJA!

SPOMINJAMO SE JIH V MOLITVI: Iz solzne doline se je preselil v večnost VLADISLAV (LADI) TERČIČ, Mačkolje 71. Pogrebna maša in obred zanj bosta v torek 11. aprila ob 12.oo v cerkvi v Mačkoljah. Na Costalungi bo od 10.3o do 11.3o. Sorodnikom iskreno sožalje, pokojnega pa vam priporočam v molitve!

CANTATE DOMINO

CANTATE DOMINO

Koncertna predstavitev gregorijanskega petja s skupino Laetare – v soboto, 8. aprila ob 20.00 v cerkvi sv. Jerneja v Mačkoljah Pevski pozdrav : MePZ Mačkolje

Pevke skupine Laetare bodo poslušalcem ponudile celostni vpogled v gregorijansko petje: uvod v pisavo, različne tipologije skladb, petje srednjeveških, gregorijanskih koralov z uvodnimi besedami, ki jim bodo prisotni lahko sledili tudi na notnih zapisih s kvadratno in nevmatsko notacijo.
V ta namen so izbrale zelo različne speve, da bi prikazale raznolikost tega enoglasnega petja in da bi s tem razstrle ta zelo bogat glasbeni svet, ki predstavlja še danes uradno, priznano petje rimskokatoliške cerkve.

GRUPPO GREGORIANO LÆTARE

Tržaška vokalna skupina LÆTARE je nastala leta 1998 pod okriljem župnije Blažene Device pomočnice (Beata Vergine del Soccorso) v Trstu, na pobudo duhovnika in glasbenega izvedenca Giuseppeja Radoleja. Ukvarja se specifično z gregorijanskim petjem in dobi ime po uvodnemu spevu četrte postne nedelje. Od ustanovitve skupino vodi Silvia Tarabocchia, učenka Radoleja na tržaškem konservatoriju in bivša pevka stolne kapele pri svetem Justu. Profesorica Tarabocchia poučuje klavir in gregorijansko semiologijo na tržaškem konservatoriju, kjer je bila tudi podravnateljica.

Skupina redno poje ob glavnih praznikih liturgičnega leta v cerkvi svete Katarine v Trstu, kot gostujoča skupina večkrat sodeluje pri bogoslužju tudi v drugih cerkvah v deželi Furlaniji Julijski krajini in v Sloveniji. Skupina je včlanjena v deželno zborovsko zvezo Usci in redno sooblikuje program priljubljenih revij Nativitas in Paschalia, kot tudi program tedna gregorijanskega petja Verbum Resonans.

4. postna nedelja

4. postna nedelja

POSTNI ČAS nas spodbuja k ljubezni do bližnjih. Ne smemo izgubiti izpred oči naših rajnih, ker so tudi oni naši bližnji. Lepa in hvalevredna je navada, da ob pogrebu opravljate dobra dele in svoje darove namenjate za razne potrebe v župniji. Res, vredno vsake pohvale. Toda ali nismo pozabili, da je dušam naših rajnih največji dar sveta maša, v kateri se Jezus daruje Nebeškemu Očetu za njihovo  odrešenje in prehod iz stanja v vicah v nebesa, med svetnike? Res je, da dobra dela in molitve, ki jih opravljamo, pomagajo dušam v vicah. Vendar je sveta maša najsvetejši in najpopolnejši dar. Naj izrečem vso pohvalo tistim, ki naročate maše zanje!

Pridružimo se danes romarjem na Repentabor h Križevemu potu s pričetkom pri kapelici na Poklonu ob 16.oo!

Še danes nas sv. Bernardka Soubirous, lurška vidkinja s svojimi relikvijami vabi k Mariji v njeno svetišče na Vejno. Mogoče se bo kdo od vas še odločil poromati tja.

Od 2. – 8. aprila bo na Radiu Ognjišče Radijski misijon. Rezervirajte si čas in ga spremljajte!

Na oljčno nedeljo gremo v župnijsko cerkev v Krkavče, da bomo ob 15.oo premišljevali Jezusovo trpljenje ob postajah Križevega pota.   

torek 25. aprila bomo iz slovenskih župnij tržaške škofije ROMALI v MARIBOR k bl. MARTINU SLOMŠKU in na njegov grob. Prijave sprejema g. ANICA SMOTLAK. (Hvala ji!) Čim prej se prijavite!

SPOMINJAMO SE JIH V MOLITVI: Pretekli petek nas je zapustil SILVIJ TUL z Mačkolj 117. Dan pogrebne maše in obreda še nista objavljena. Pogrebna  maša in obred za DUŠANA TUL bosta jutri 27. marca ob 12,3o. Od 11.3o bo v cerkvi. Dokončni pogreb za VILMO BANDI iz Prebenega 78 bo v Dolini verjetno v četrtek 30. marca. Vse tri  pokojne vključimo v molitve, a sorodnikom izrekamo globoko sožalje.