7. VELIKONOČNA NEDELJA


7. VELIKONOČNA NEDELJA


Praznik BINKOŠTI in devetdnevnica k njemu naj nas navdušita, da še bolj zaživimo krščansko življenje v poslušnosti Svetemu Duhu Tolažniku!

Vsem, ki ste prispevali k lepoti praznika MAJNICE v naši župniji: krasilkam, čistilkam, darovalcem cvetja in pri darovanju, g. organistu, pevkam in pevcem, prav iskrena zahvala. Še posebno pritrkovalcem in njihovemu učitelju g. Martinu Tulu. Iskrena hvala   vam, ki ste z mlaji – vejami okrasili prostor pred cerkvijo. Bog bodi vsem za vse bogat plačnik!

V torek 15. maja bomo začeli devetdnevnico k prazniku Marije Pomočnice kristjanov. Marija je naša pomočnica. Dolgujemo ji veliko ljubezen, hvaležnost in češčenje zaradi vdanosti Bogu in priprošenj za nas. 

Otroci, kje ste? Še vedno vas Marija vsak dan vabi k ŠMARNICAM. Vas šolarje pa vabi na skupne šmarnice v nedeljo 27. maja ob 15.oo v Marijanišče na Opčinah. Molitev, igra in veselje. Lepo bo. Pridite!

Odrasli pa se zberite pri kapeli pod Repentabrom tudi 27. maja ob 19.oo, da bi skupaj slavili Marijo Majniško Kraljico. Dobrodošli!  

V MAČKOLJAH bo znova potekal PRAZNIK ČEŠENJ. Upamo in želimo, da bi bilo letos ugodno vreme in bo praznik potekal v zadovoljstvo vseh. Zato pa moramo tudi Boga prositi, naj nam bo naklonjen.

Sv. mučenec SOCERB vabi, da ob njegovem godu poromate k njemu v cerkev v SOCERBU. Kdor more, naj gre! Za jamarje ne bo maše pri jami.

2. velikonočna nedelja – bela, nedelja Božjega usmiljenja

2. velikonočna nedelja – bela, nedelja Božjega usmiljenja

Obhajamo nedeljo Božjega usmiljenja. Ta praznik naj nas spodbuja, da z velikim zaupanjem in hvaležnostjo pristopam k Bogu Usmiljenja, ga častimo in se od Njega tudi sami učimo usmiljenja do soljudi.  

   

V velikonočnem času molimo za Angelovo češčenje: Raduj se Kraljica nebeška, aleluja. (glej molitvenik: Naša daritev, Trst 2006 str. 6)                              

   

HVALA vam, ki ste pripravili vse potrebno za praznovanje VELIKEGA TEDNA in VELIKE NOČI. Bog plačaj organistu/inji/, pevcem in pevkam, bralcem in bralkam, zakristanom, strežnikom, pritrkovalcem, krasivkam in čistilkam cerkva in naredili Božji grob. Hvala vam, ki ste častili Jezusa. Hvala za dar pri darovanju pri mašah in za darove župniku ob blagoslovu jedil ali kar na roke. Bog vam vsem bogato povrni!

 

Pretekli teden, v sredo 4. aprila je minilo 99 let od smrti fatimskega pastirčka, Marijinega vidca sv. Frančiška Marto, ki s sestro sv. Jacinto godujeta skupaj na njen smrtni dan 20. februarja. Priporočajmo sebe in svet njuni priprošnji za mir v svetu in za spreobrnjenje grešnikov!

G. dr. JOŽE BAJZEK bo v MARJANIŠČU na Opčinah v petek 13. aprila ob 20.oo imel še 7. predavanje z naslovom: SREČANJE Z ŽIVLJENJSKIMI KONFLIKTI. (Blagor preganjanim). Predavanje vam zelo priporočamo. Vljudno vabljeni! 

V sredo 25. aprila bomo iz slovenskih župnij tržaške škofije ROMALI v OLIMLJE pri Rogaški Slatini, ker cerkev v Šmarju pri Jelšah obnavljajo. Sv. maša bo ob 11.oo uri. Somaševanje bo vodil celjski škof msgr. STANISLAV Lipovšek. Prosim, da se na romanje čim prej prijavite in povabite svoje prijatelje in sorodnike!

SPOMINJAMO SE JIH V MOLITVI: S pogrebno mašo in obredom smo se v petek poslovili od DAMJANA TULA. Sorodnikom izrekamo globoko sožalje, pokojnika pa v molitvi priporočamo Bogu!

4. POSTNA NEDELJA

4. POSTNA NEDELJA

Papež Frančišek je ob predstavitvi pred petimi leti prosil: »Molite zame!« To prošnjo zelo pogosto ponavlja ob raznih srečanjih in obiskih. Poslušajmo ga še zlasti v teh dneh, ko bomo 13. marca obhajali njegovo izvolitev za Petrovega naslednika. Zahvaljujmo se Bogu zanj in za vse, kar Cerkvi in svetu deli po njem. Prihodnjo nedeljo se bomo zahvalili in molili zanj. S hvaležnostjo se spominjajmo tudi papeža Benedikta XVI!

V ponedeljek 19. marca bo praznik Svetega JOŽEFA, ženina blažene D. Marije in rednika Jezusovega. Častite zavetnika Cerkve, družine, priprošnjika za srečno zadnjo uro. Sv. Jožef vas vabi tudi v Ricmanje. 

Med praznikoma sv. Jožefa in Gospodovega Oznanjenja je TEDEN DRUŽINE. Gojite ljubezen in hvaležnost Bogu za življenje! Med nami je veliko takih, ki se pogumno zavzemajo za vrednote družine, za življenje od spočetja do naravne smrti. Pričujmo tudi mi in molimo za vse, ki so jim zaupana človeška življenja!

Načrtujte in rezervirajte na oljčno nedeljo svoje popoldne za KRIŽEV POT, ki ga bomo imeli v cerkvi v Seči, župnija Sečovlje.

V znamenje solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi alkohola, se odločimo za akcijo 40 dni brez alkohola s skavtskim geslom: »Mlad, vesel in pogumen, brez alkohola.«

SPOMINJAMO SE JIH V MOLITVI: V soboto 17. marca bosta ob 11.oo v Mačkoljah pogrebna maša in obred za +FABIA ZENNARA. 

6. NEDELJA MED LETOM

6. NEDELJA MED LETOM

POSTNI ČAS, začet s PEPELNICO, je skrbna priprava na Veliko noč, na praznike Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja. Obred PEPELENJA je opomin na resnost postnega časa. Prepustimo se voditi Sv. Duhu

POSTNA POSTAVA: Cerkev za postni čas določa posebne oblike spokornosti: STROGI POST je na PEPELNIČNO SREDO  in na VELIKI PETEK. Na ta dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta. Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati z dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta. Če je na petek ali na dan strogega posta praznik, zdržek od mesne hrane in post odpadeta.

Tudi v letošnjem postu se ob nedeljah pred mašo zbirajte k molitvi KRIŽEVEGA POTA. Prihodnjo nedeljo boste pobožnost vodili možje!


Zaslužni papež Benedikt XVI. je poslal kratko pismo novinarju Massimu Franzu časopisa Corriere della sera, s kratko vsebino: »Ob počasnem pešanju moči, sem na romanju domov« in se zahvaljuje za skrb bralcev. Priporočam vam ga v vaše molitve. 

Ob prazniku Lurške Matere Božje in svetovnem dnevu bolnikov 

razveselite z obiskom kakšnega bolnika ali starejšo osebo!

V ponedeljek 12. februarja bodo minila tri leta, ko je prenehalo biti srce gorečega in nam zelo dragega duhovnika msgr. DUŠANA JAKOMINA. Molimo zanj! Pridite k maši, ki bo na pepelnično sredo 14. februarja

Zakonce in zaročence vabijo na PRAZNOVANJE SV. VALENTINA v nedeljo 18. februarja ob 15.oo v podružnično cerkev  sv. Valentina v ČRNEM KALU. Po maši bo blagoslov zakoncev in zaročencev.

Še enkrat: TEČAJ PRIPRAVE NA ZAKON se bo pričel v sredo 14. februarja 2018 ob 20.3o. v MARIJANIŠČU na Opčinah.

5. NEDELJA MED LETOM

5. NEDELJA MED LETOM

V nedeljo je praznik LURŠKE MATERE BOŽJE in svetovni dan bolnikov.  Ta praznik praznujmo še lepše, saj je letos sto šestdeset let od Marijinih prikazovanj v Lurdu. Bernardki Soubiros se je od 11. februarja do 16. julija 1858 Marija osemnajstkrat prikazala. Marija nas vabi k molitvi in postu za spreobrnjenje grešnikov in k ljubezni do bolnih in preizkušenih. Ne bodimo gluhi za njene pobude!

Malo je držav in narodov, ki praznujejo svoj KUTURNI PRAZNIK, kot ga praznujemo Slovenci. Pridružimo se in se Bogu zahvalimo za naše prednike, za naše umetnike in kulturnike, duhovnike in narodne buditelje pa tudi za naše starše, za vse, ki so iz roda v rod gojili kulturo srca, ljubezen do naroda in slovenskega jezika in še posebno krščansko vero.

V petek 9. februarja 2018 ob 20.oo. ste prisrčno vabljeni v dvorano Finžgarjevega doma v Marijanišču na Opčinah k predavanju g. Jožeta dr. Bajzeka: MOČ IN VESELJE ČISTEGA SRCA. (Blagor čistim v srcu).

Zaročenci, naj vas spomnim: TEČAJ PRIPRAVE NA ZAKON se v MARIJANIŠČU na Opčinah začne v sredo 14. februarja 2018 ob 20.3o.  

4. NEDELJA MED LETOM

4. NEDELJA MED LETOM

V petek bo praznik GOSPODOVEGA DAROVANJA SVEČNICA. Marija in Jožef sta prinesla Jezusa v tempelj in darovala dve grlici ali dva golobčka. Darujmo Bogu svoje srce! Otroci so Božji dar staršem, a ne njihova last. Bog nam je zaupal življenje. Bodimo Bogu zanj hvaležni! (Leto svetnikov 1 Celje 1999, str. 374)

SVEČA je tudi močen simbol v verovanju. Sveča se použiva, ko gori in sveti drugim ter preganja temo. Tako naj bi tudi mi v uresničevanju krščanske ljubezni, ki nas jo uči Jezus, sami izgorevali, ko se darujemo za druge.

SVEČNICA je dan redovnikov in redovnic – oseb posvečenega življenja. Sodelujmo z njimi vsaj s tem, da molimo zanje, za njihovo stanovitnost in za nove redovniške poklice! Oni molijo za svet in za nas, mi molímo zanje!
Na god sv. BLAŽA, škofa in mučenca se zahvaljujemo Bogu za zdravje in za pomoč v bolezni. Prejeli bomo blagoslov sv. Blaža. Pridite k sv. maši!

  Darujmo za verski tisk. Bodimo velikodušni!   

Prvi četrtki, prvi petki in prva sobota nam nudijo priložnost, da izkažemo še več ljubezni Jezusu in Mariji in se posvetimo njunima Srcema!

TEČAJ PRIPRAVE NA ZAKON bo v MARIJANIŠČA na Opčinah s pričetkom v sredo 14. februarja 2018 ob 20.3o in še šest naslednjih sred.

3. NEDELJA MED LETOM

3. NEDELJA MED LETOM

MOLITVENA OSMINA ZA EDINOST KRISTJANOV
nas kliče in spodbuja h goreči in vztrajni molitvi za edinost kristjanov. Bodimo  ljudje sprave in sloge, graditelji mostov med verujočimi v Kristusa, tvorci sožitja z drugače verujočimi in nosilci miru med vsemi ljudmi. Bodimo tudi tvorci dobrih medčloveških odnosov, saj se ljudje v današnjem času vse bolj in bolj odtujujemo in oddaljujemo eden od drugega!

NEDELJA SVETEGA PISMA
(28. januarja) nas želi navdušiti, da še bolj vzljubimo sveto Pismo. Ob vsaki priložnosti prisluhnimo Božji besedi, se z njo bogatimo, jo premišljujmo, si jo vtisnimo v srce in jo uresničujmo v življenju! Hodimo v šolo SVETEGA PISMA! Tako, da nam BOŽJA BESEDA postane luč na naši poti življenja!  

MARIJA POMOČNICA KRISTJANOV
24. v mesecu je spomin Marije Pomočnice kristjanov!
Prejeli bomo njen blagoslov in prosili za pomoč zdaj
in ob naši smrtni uri.

2. NAVADNA NEDELJA

2. NAVADNA NEDELJA

V sredo 17. t. m. je PRAZNIK SV. ANTONA. Vabljeni ste k sv. maši v v PREBENEG v cerkev sv. Antona ob 19.oo, da ga počastimo, se mu zahvalimo ter priporočimo sebe in živino. Pokažimo, da je sv. ANTON še vedno naš zavetnik in vzornik! Pridite, v čim večjem številu. Častimo ga! Pridite, častilci sv. Antona tudi iz drugih krajev!

Tajništvo za edinost kristjanov je 14. maja 1967 izdalo ekumenski direktorij: »Krščanstvo ne more do kraja prepričevalno oznanjati svetu Kristusa, dokler je razdeljeno in ne edino med seboj, zakaj Kristus je en sam in ne more biti razdeljen«. Vsak na svojem mestu naj si prizadeva za edinost in slogo: v družini, v svojem okolju, v župniji in z molitvijo prispeva za EDINOST KRISTJANOV! Prispevamo tudi z udeležbo pri sv. maši v Tednu molitve za edinost kristjanov, da bomo enodušno in skupno molili. Prosimo z Jezusom: »Da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, da si me ti poslal. (Jn 17, 21)

Še je čas, da se odločite in postanete  naročniki in bralci verskega tiska: Družine, Ognjišča, Mohorjevih knjig (tudi letošnje Goriške Mohorjeve knjige so vam še na voljo. Kupite jih!), Pastirčka, Mavrice… Naročite se!

Nabirka za katoliški tisk bo pri sv. maši zadnjo nedeljo v januarju: 28. t. m. Hvala za vašo velikodušnost.