Sveti Jernej – opasilo 2018

Sveti Jernej – opasilo 2018


Shani PDF listič.

ponedeljek, 20. avgusta
sv. maša ob 18.oo 

torek, 21. avgusta
sv. maša ob 18.oo – 1. dan tridnevnice

sreda, 22. avgusta 2. dan tridnevnice

četrtek, 23. avgusta
sv. maša ob 19.3o – 3. dan tridnevnice 

 ob 20.15 – SPOVEDOVANJE

petek, 24 avgusta – SVETI JERNEJ, apostol
sv. maša ob 20.oo  s petjem sodelujejo MLADI

sobota, 25. avgusta
sv. maša ob 18.oo v Prebenegu

nedelja, 26. avgusta

Slovesna peta sveta maša ob 10.oo
mašo daruje novomašnik
TOMAŽ KUNAVER

  med mašo ofer

  Ob 18.oo slovesna procesija po vasi

      pete litanije Matere Božje, 

  blagoslov avtomobilov in blagoslov z Najsvetejšim
  nagovor novomašnika TOMAŽA

BINKOŠTI


BINKOŠTI


Danes je praznik BINKOŠTI – spomin tistega dne, ko je Jezus izpolnil obljubo dano apostolom, da jim bo od Očeta poslal Tolažnika Svetega Duha. Od takrat Sveti Duh vodi Cerkev in vsakega posameznega kristjana. Toda to ni dovolj. Potrebno je tudi naše sodelovanje z njegovo milostjo.

Jutrišnji praznik Marije Matere Cerkve naj nas navduši, da bomo tudi mi stremeli po svetosti in posnemali Marijo v poslušnosti Svetemu Duhu.

 rihodnjo nedeljo bo praznik SVETE TROJICE. Ta praznik je vrhunec vseh praznovanj. Saj slavimo in častimo: Boga Stvarnika, od katerega vse izhaja in On vse ohranja v bivanju; Boga Sina, ki nas odrešuje ter z besedo in življenjem uči prav živeti; Boga Svetega Duha, ki nas posvečuje, nas vodi in usposablja, da moremo uresničiti Božji načrt ki ga ima Bog z nami.

Sveto TROJICO hvalimo in se ji zahvaljujemo za vse, kar so tri Božje osebe storile za nas. Troedinega Boga prosimo, ker nam s svojo ljubeznijo in usmiljenjem razodeva, da nam od Njega prihaja vse dobro. Zato slavímo ga, hvalímo in ga ljubímo! Bodi polna, bodi glasna, bodi mila, bodi jasna vernih hvala in radost. (Pesem slednica SRT)

Še prav posebno je obraz Božjega usmiljenja JEZUSOVO PREBODENO SRCE. Da bi bilo vir milosti za nas in za vse, je Bog dopustila, da je vojak s sulico prebodel to Srce. Zdaj sme vsakdo pred njega, da ga obsijejo žarki njegove ljubezni in usmiljenja. Kakšna tolažba za vse nas uboge grešnike. Prihajajmo k VRTNICAH, kjer poslušamo branje, ki ga je zbral duhovnik Alojz Snoj.

Sveti Jernej – sv. maša v tednu 24.8.2016

Sveti Jernej – sv. maša v tednu 24.8.2016

V sredo zvečer smo se župljani zbrali pri sveti maši v čast zavetniku sv. Jerneju. Slovesno sv. mašo so obogatili mladi in še župnikov blagoslov novih pritrkovalskih dresov.
Prilagamo nekaj fotografij in nagovor mentorja Martina Tula.

 

 

 

Spoštovani gospod Metod, drage župljanke in župljani!

 

V čast mi je, da vam lahko na današnji dan podam iskren pozdrav imenu domačih pritrkovalk in pritrkovalcev.

Praznovanje farnega zavetnika ni le formalno opravilo, temveč skupna prošnja in priprošnja našemu zavetniku, Sv. Jerneju, za ploden in dejaven župnijski živelj.

Pritrkovalke in pritrkovalci smo želeli današnje slavje obogatiti s posebnim dejanjem. Pred oltar smo prinesli nove majčke in čepice, ki bodo odslej postale naši novi razpoznavni simboli.

Naša mačkoljanska pritrkovalska družina, ki se starostno preliva iz starejše, preko srednje, v mlado generacijo, šteje danes 12 članov in članic. Z enoletno izkušnjo ali s šele svežim pristopom štejemo 6 članov in članic. To so: Luka Baruca, Manuel Baruca, Ivan Devetak, Luka Lončar, Jakob Tul in Maja Devetak. Med člane srednje generacije spadamo: Aljoša Novak, Niko Tul, Martin Tul in Ilario Tul, ki smo pritrkovalsko pot ubrali pred nekoliko več kot 10. leti.

Brez naših zglednikov, naših pritrkovalskih starosti, Vladimirja in Danijela Novaka, bi se morda današnja zgodba sploh ne pisala. Hvala Vama za vso pomoč, ki nam jo izkazujeta in za vse podučne nasvete v zvezi s pritrkovalsko umetnostjo ter napotke za pravilno ravnanje z našimi glasbili, zvonovi.

Prav v zadnjem letu delovanja, ko smo zaznali dobršen priliv svežih, mladih moči, smo se odločili, da uberemo pot z rednimi tedenskimi vajami, namenjenimi bodisi začetnikom kot tistim, ki bi želeli svoje pritrkovalsko znanje še nadgraditi.

Pritrkovalske vaje potekajo vsako nedeljo, eno uro pred sv. mašo v Stari šoli.

Po najboljših močeh se trudimo zasledovati smernice, ki jih je pred 90. leti utemljil naš zvonoslovec Ivan Mercina v svoji knjižici“Slovenski pritrkovavec”. Slovenski pritrkovalci smo izjemno ponosni na Mercinovo izdajo, saj je tovrstna zbirka pritrkovalskih vzorcev in navodil za pritrkovalce epohalno delo v zgodovini zvonoznanstva svetovnega merila. Naj dodam, da bo šele v letošnjem letu, in sicer v soboto 3. septembra, predstavljen prevod omenjene Mercinove publikacije v furlanščino in italijanščino na slovesnosti, ki se bo odvijala na Sv. Gori nad Gorico. Več o tem bo objavljeno na oglasni deski pred cerkvijo.

Povrnimo se za trenutek še k naši domači pritrkovalski skupini.

Zamisel za kreacijo novih majčk in čepic se je porodila v lanskem letu na srečanju pritrkovalskih skupin v Dolenjem, po zgledu sorodonih pritrkovalskih skupin. Po večmesečnem premlevanju in sortiranju smo se odločili za osnutek brnečega zvona, ki ga je predlagal naš sopritrkovalec, Aljoša Novak. Tudi njemu naj gre doneča zahvala, če se izrazim v naši, pritrkovalski govorici, za vse kar opravi pri naši skupini, še posebno za skrb, ki jo namenja neprenehnemu posodabljanju naše spletne strani.

Pritrkovalci in pritrkovalke smo cerkveni glasbeniki, saj je igranje na cerkvene zvonove, upam si trditi, svojevrstna glasbena zvrst. Pritrkovanje tvori s cerkvenim petjem in orglanjem cerkveno glasbo. Zaradi tega smo se odločili, da tudi finančni zalogaj v višini 200,00 evrov, ki je bil potreben za nakup novih majčk in čepic, krijemo iz priliva donacij posameznikov in skupin, v kolikor smo dosedanje prejemke namenjali pretežno cerkvenim pevkam in pevcem.

Pritrkovalci in pritrkovalke se zavedamo, da je naše primarno poslanstvo oznanjevanje službe božje. Iz naših mogočnih inštrumentov izvabljamo s svojevrstnimi ritmičnimi vzorci hrepenenjske melodije za napajanje človeškega duha. Ni občutenega praznika, če iz zvonika ne zadoni radostna pesem pritrkovalskih zvonov.

Vse to nas je povedlo v razmišljanje, da bi svoje nove kroje prinesli k blagoslovu v domačo cerkev prav danes ko obhajamo praznovanje vaškega zavetnika Sv. Jerneja. V skupni molitvi bi se danes radi priporočili njemu in nebeškemu Očetu s prošnjo, da bi nas še naprej spremljala pri vsakem vzponu v zvonik, ob vsaki pesmi zvonov, ob slehernem oznanjevanju božjega oznanila.

Spoštovani gospod Metod prosimo Vas, da se nam pridružite.

 

Seznam prejemnikov:

 

Luka Baruca

Manuel Baruca

Ivan Devetak

Luka Lončar

Jakob Tul

Aljoša Novak

Niko Tul

Martin Tul

Ilario Tul

Vladimir Novak

Danijel Novak

Maja Devetak

 

 

 

 

 

 

 

Mačkolje, A.D. 2016 velikega srpana 24.

VELIKA NOČ 2016 – urniki obredov

VELIKA NOČ 2016 – urniki obredov

PRAZNIKI JEZUSOVEGA TRPLJENJA IN VSTAJENJA bodo pri nas potekali tako:

Na oljčno nedeljo bomo z Mačkolj poromali v ANKARAN in tam imeli KRIŽEV POT ob 15,oo uri z verniki tamkajšnjih župnij. Vsi ste prav lepo vabljeni.

Prosim prijavite še tiste BOLNIKE IN STAREJŠE ki jih doslej nisem obiskoval, da jim bom mogel za veliko noč prinesti sv. zakramente – tolažbo vere.

DAROVANJE IN OFER: Pri Božjem grobu bo nabiralnik za vaše darove za kristjane v Sveti deželi. Na Veliko noč bo darovanje za potrebe cerkve. Za vse darova se vam lepo zahvaljujem.

Prosim, da v ponedeljek po oljčni nedelji dopoldne ob 09.oo pridete temeljiteje OČISTITI CERKEV. Že v naprej hvala lepa!

S hvaležnostjo častimo USMILJENEGA JEZUSA! Letos, v letu Usmiljenja, še bolj slovesno in pobožno praznujmo BELO NEDELJO – NEDELJO BOŽJEGA USMILJENJA!

V noči z velike sobote na veliko noč bomo prestavili ure na POLETNI ČAS, t.j. eno uro naprej!

Praznik GOSPODOVEGA OZNANJENJA in MATERINSKI DAN bomo liturgično obhajali v ponedeljek 4. aprila po nedelji Božjega usmiljenja.

Na VELIKI ČETRTEK bomo z Jezusom v dvorani zadnje večerje. Sveta maša bo ob 20.oo. Na tej slovesni gostiji Jezus tudi nam lomi kruh svojega Telesa in nas z njim hrani. Naj nas pritegne Jezusova ljubezen in želja, da bi bili z njim in njegovimi učenci. Če morete, se dopoldne ob 10.oo uri udeležite KRIZMENE MAŠE v katedrali sv. Justa v Trstu.

VELIKI PETEK: Z Marijo hodimo za Jezusom po križevem potu na Kalvarijo. Nihče nima večje ljubezni, kot je ta, da kdo da svoje življenje za svoje prijatelje. Jezus ga je dal in ga še daje za tebe, zame in za vse ljudi.

Križev pot ob 19.3o in obredi VELIKEGA PETKA ob 20.oo nam bodo razkrivali Jezusovo božansko ljubezen do nas in kako je trpel za vsakega izmed nas. Upam, da nas bo premišljevanje Jezusovega trpljenja vzpodbudilo k še večji ljubezni do Jezusa.
Po obredih velikega četrtka in petka ostanite v cerkvi z Jezusom v Getsemanskem vrtu in ob Božjem grobu. Molili bomo za svetost duhovnikov, nove duhovne poklice in za prenovo duha in srca vseh v Italiji, Sloveniji, Evropi in po vsem svetu.

V MAČKOLJAH bomo na veliki petek in veliko soboto zjutraj ob 8.oo uri v cerkvi molili HVALNICE. Lepo vabljeni.

Na VELIKO SOBOTO  prihajajte ves dan častit Jezusa k Božjemu grobu!

Blagoslov velikonočnih  jedil, molitev pri Božjem grobu in obredi VELIKE SOBOTE ob 20.oo, naj nam s svojimi bogatimi vsebinami pomagajo lepše doživeti Veliko noč.

BLAGOSLOV JEDIL bo: v PREBENEGU ob 16.oo  in v MAČKOLJAH ob 17.oo; Uživanje blagoslovljene hrane naj vas spominja na Jezusovo trpljenje in vstajenje ter s kako dragoceno krvjo smo odkupljeni!

Na VELIKO SOBOTO  ob 20.oo bomo pričeli obrede z blagoslovom ognja in hvalnico Velikonočni sveči, ki predstavlja Vstalega Kristusa. On preganja temo greha in smrti. Sledi branje beril, obnovitev krstnih obljub in slovesna sv. maša. Po maši še PROCESIJA. Z njo želimo izpričati vero in veselje, da je Jezus premagal smrt.

Za procesijo okrasite v čast Vstalemu Zveličarju okna vaših hiš, kjer bo šla procesija! Pripravili boste bandera in nebo!

VELIKA NOČ – SLOVESNI PRAZNIK GOSPODOVEGA VSTAJENJA. Pridružimo se veselju vse Cerkve, ki se raduje, da smo po Jezusovi smrti in vstajenju odrešeni. To veselje bomo pokazali ob 10.00 pri slovesni peti maši v župnijski cerkvi v MAČKOLJAH.

VELIKONOČNI PONEDELJEK in velikonočno osmino preživimo kot velikonočni kristjani, veseli Jezusove zmage! Iz src in grl vseh naj se glasi vesela ALELUJA! Ta dan bo sv. maša  v PREBENEGU ob 10.00 in v MAČKOLJAH ob 18.oo.

PRILOŽNOST ZA SV. SPOVED bo v MAČKOLJAH še pol ure pred mašo od ponedeljka do srede. V zakramentu sv. spovedi se Jezusu približajte, da boste z njim vstali v novo življenje in v Božjem usmiljenju našli mir srca! Srečanje z Njim v svetem obhajilu naj bo iskreno in prijateljsko! 4. cerkvena zapoved nas kristjane obvezuje, da prejmemo VELIKONOČNO SV. OBHAJILO in SV. SPOVED. To lahko izpolnimo vse do binkošti, t. j. letos do 15. maja, če je nebi mogli pred veliko nočjo. Letos, v SVETEM LETU USMILJENJA, naj nihče ne presliši priporočila Cerkve, ki želi svojim članom srečo v najtesnejši povezanost z Božjim usmiljenjem.