KOTIČEK ZA SVETO MAŠO

Jezus sam nas je učil, da naj v pričakovanju njegovega prihoda umivamo noge drug drugemu. Če je naša evharistija eshatološka, je res tudi, da je naša eshatologija evharistična, to je, da gre pri njej za služenje in razdajanje samega sebe prav do smrti. Živeti v pričakovanju Gospodove vrnitve sploh ne pomeni želje, da bi kmalu umrli. To nima nič opraviti z eshatološkim občutjem. So ljudje, ki si želijo, da bi se kmalu ločili od telesa, da bi bili s Kristusom, so ljudje, ki si želijo dolgo biti v mesu, slednjič, nekateri radi pravijo z apostolom: »Če pa živeti v mesu zame pomeni prinašati sad, res ne vem, kaj naj si izberem« (Flp 1,21 sl,) katera odločitev je najboljša. O tem ima vsakdo svoje mnenje. »Iskati stvari od zgoraj« pomeni, da usmerjamo vse svoje življenje glede na srečanje z Gospodom, da naredimo iz tega dogodka pol privlačnosti in nekakšen svetilnik svojega življenja. »Kdaj« je tudi tukaj drugoten in ga lahko mirno prepustimo Božji volji. (R. Cantalamessa: Evharistija, naše posvečenje. Ljubljana. 2004 str. 151)