O evharistiji lahko slišimo in vemo veliko lepega, toda treba jo je doživeti, pravite… Občutiti evharistijo … Uporabljam zelo lep izraz svetega Gregorja iz Nise: imeti ne le vero v stvarno Jezusovo navzočnost, ampak tudi občutiti njegovo stvarno navzočnost. Občutek ne pomeni nekaj čustvenega. Pomeni neke vrste zaznavanje, ki pa ni teoretično, ampak izkustveno – skoraj občutiti na svoji koži, da je nekdo, Božja veličina, tukaj. In to čutenje, to trdno prepričanje, se včasih kaže navzven pri obnašanju do evharistije, pri tem, kako se v cerkvah evharistija obhaja. (R. Cantalamessa: Evharistija, naše posvečenje. Ljubljana 2004, str. 162)