KOTIČEK ZA SVETO MAŠO

evharistija_color

Zdi se mi, da dandanes spet slišimo to tožbo Boga, ki je namenjena nam kristjanom: Za vas pa je čas, da prebivate vsak v svoji »cerkvi«, vtem ko je telo mojega Sina še razdeljeno? Sveti Pavel je pripisoval šibkost skupnosti v Korintu dvema vzrokoma: dejstvu, da so »nevredno« (torej v svojem slabem vedenju) jedli Gospodovo večerjo, in dejstvu, da so jo jedli »razdeljeni« (torej v skladu s svojimi delitvami). Bili so namreč takšni, ki so zauživali svojo jed, zadovoljni, da imajo s sabo vse, kar potrebujejo za svojo lakoto, in so popolnoma prezrli druge (prim 1 Kor 11,20 sl.). Sprejeti moramo svarilo, ki se tukaj nanaša na nas, in se naučiti, da »pričakujemo« drug drugega pri Gospodovi večerji, ter z vsemi deliti bogastvo svojega izročila, ne da bi verjeli, da imamo vse in da lahko preziramo bogastvo drugih. To je največja agápe, v razsežnosti celotne in celovite Cerkve, za katero nam Gospod zbuja v srcu željo, da bi jo videli v veselje skupnega Očeta in okrepitev njegove Cerkve. (R. Cantalamessa: Evharistija, naše posvečenje. Ljubljana 2004 str. 128)