KOTIČEK ZA SVETO MAŠO

evharistija_color

Arcanum izhaja iz arca; ta pa iz arcere, kar pomeni držati daleč, skrivati, varovati pred pogledi neposvečenih. Zato so na napisih in slikah evharistijo skrivali pred pogani s simbolom ribe in z drugih simboli. Morebiti je napočil trenutek, da bi znova uvedli disciplinam arcani. (o njej glej v Oznanilih pretekle nedelje!) Ne v oblikah, ampak v duhu. Sedaj nevarnost ne tiči toliko v tem, da bi bila evharistija oskrunjena (žal, obstaja tudi to), kakor v tem, da bi postala banalizirana, zvedena na nekaj »vsakdanjega«, s čimer je mogoče ravnati lahkomiselno in nepremišljeno. Duhovniki morajo najprej sami sebe spomniti na to, ker so vsak dan v stiku s Kristusovim Telesom in Krvjo, »varuhi«, ki jih je obvezala Cerkev, in so najbolj izpostavljeni  tveganju privajenosti, tveganju, da bi pozabili, da gre za Boga in da je Boga treba častiti. Ko gre za Boga, mora zaupanje zmeraj spremljati spoštovanje. (R. Cantalamessa: Evharistija, naše posvečenje. Ljubljana 2004, str. 133)