KOTIČEK ZA SVETO MAŠO

evharistija_color

KOTIČEK ZA SVETO MAŠO

Je »kazale Janeza Krstnika«, tistega, ki odločno umeri prst v določeno smer in pravi: »Glejte, Jagnje Božje!« in vsi pogledajo tja, ga zapustijo in sledijo Jagnjetu (prim. Jn 1,35 sl.). Premišljevali smo o Jezusovi stvarni navzočnosti med nami; ob koncu se spomnimo, da ta navzočnost ni samo dar; ampak je, kot sem rekel, tudi odgovornost. Tisti dan je Jezus rekel: »Kraljica z juga bo ob sodbi vstala s tem rodom in ga obsodila, kajti prišla je s konca zemlje, da bi slišala Salomonovo modrost; in glejte: več kakor Salomon je tukaj.« (Raniero Cantalamessa: Evharistija, naše posvečenje. Ljubljana 2004 str. 135)