MARIJINA PRIKAZOVANJA V FATIMI 2. del (2018)

Glede angelovega naročila: »Stalno darujte Najvišjemu molitve in žrtve!« Lucija pravi: »Žrtev je okop naše molitve. Je moč, ki našo molitev podpira. Najprej žrtev nas samih, naših neprimernih želja, odpoved grešnim teženjem, ki izhajajo iz čutnosti, sebičnosti, pretiranega iskanja udobnosti in iz častihlepnosti; potem prostovoljno sprejete in prostovoljne žrtve, da bi jih darovali Gospodu, kot ponižen dar ljubezni in hvaležnosti…« (Fatima – okno upanja Salve Ljubljana 2013 str. 54)