MARIJINA PRIKAZOVANJA V FATIMI 74. del 

Lucija nadaljuje z opisom prvega Marijinega prikazanja: »Tedaj nam je naša Gospa rekla: ‘Ne bojte se. Nič hudega vam ne bom storila.’ ‘Od kod ste?’ sem jo vprašala. ‘Sem iz nebes.’ ‘In kaj želite od mene?’ ‘Prišla sem vas prosit, da bi prihajali semkaj šest mesecev zapovrstjo na trinajsti dan v mesecu ob isti uri, potem vam bom povedala, kdo sem in kaj hočem. Nato se bom vrnila semkaj še sedmič.’ ‘Bom tudi jaz šla v nebesa?’ ‘Da, pojdeš.’ ‘In Jacinta?’ ‘Tudi.’ ‘In Frančišek?’ ‘Tudi on bo šel, vendar mora zmoliti še veliko rožnih vencev.’ Tedaj sem se spomnila, da sem vprašala po dveh dekletih, ki sta pred kratkim umrli. Bili sta moji prijateljici in sta se pri moji sestri učili tkati.  ‘Je Marija das Neves že v nebesih?’ ‘Da, je.’ Zdi se mi, da je morala imeti kakšnih šestnajst let. ‘In Amelija?’ ‘Bo v vicah do konca sveta.’ (Fatima – okno upanja Salve Ljubljana 2013 str. 64)