MARIJINA PRIKAZOVANJA V FATIMI 57. del (2018)

Prvo prikazanje angela

Prvo prikazanje angela je bilo spomladi leta 1916, v času, ko so Lucija ter bratranec Frančišek in sestrična Jacinta vedno skupaj pasli. Lucija se na paši ni več družila s prejšnjimi tremi tovarišicami. Da bi bili sami, so se domenili, da bodo pasli le na ozemlju svojih staršev. Frančišek in Jacinta sta bila za naprej z Lucijo navzoča pri vseh prikazanjih angela 1916 in Device Marije 1917. Angela so fatimski pastirčki videli trikrat, in sicer spomladi, poleti in jeseni 1916, to je bil »angel miru«, v drugem prikazanju pa se je predstavil kot »angel Portugalske«. O teh videnjih Lucija pripoveduje v drugem in četrtem Spominu. Prvič se je angel prikazal, kot se Lucija spominja, spomladi 1916 v kraju Loca do Cabeso. Pastirčki so pojedli malico in odmolili rožni venec ter se začeli igrati s kamenčki.  (Fatima – okno upanja Salve Ljubljana 2013 str. 47)