Nedelja Jezusovega krsta

Nedelja Jezusovega krsta

V Finžgarjevem domu v Marijanišču na Opčinah bo v petek 13. januarja 2017 ob 20.oo.  že četrto predavanje g. dr. Jožeta Bajzeka z naslovom O VERI IN DVOMIH NAŠEGA ČASA (Vera v času nevere).

Januar je MESEC VERSKEGA TISKA.
Plačujete naročnino za verske časopise. Ostanite zvesti naročniki in bralci Družine, Ognjišča…! (Naj ponovim njuno Naročnino za leto 2017: za DRUŽINO je /poravnana do 31. januarja/ 98.8o EUR; za OGNJIŠČE pa 30.9o EUR:  Pridobite še nove bralce! Molite in priporočajte Bogu vse, ki ustvarjajo verski tisk. Naj jih vodi Sveti Duh, da bodo verske revije, časopisi in knjige oblikovale naš slovenski narod v zdravo, kleno in samozavestno ljudstvo, pripravljeno za dobra dela.

Še vedno so vam na voljo Knjige Goriške Mohorjeve družbe in njen stenski koledar.

Svetega ANTONA bomo letos počastili s sv. mašo v njemu posvečeni cerkvi v PREBENEGU na njegov godovni praznik dne 17. januarja ob 19.oo, in se mu zahvalili ter priporočili sebe in živino. Prebenežani, pokažite, da je sv. ANTON vaš zavetnik! Pridite tudi iz drugih krajev, častimo ga in prosimo za njegovo priprošnjo pri Bogu!

V Naših oznanilih naj svoje mesto najde tudi moja iskrena ZAHVALA: Vsem, ki ste kakor koli prispevali, da so bili božični prazniki lepi, za mnoge doživeti in v vzpodbudo za še večjo ljubezen do Novorojenega Božjega Deteta in do soljudi, se prav lepo zahvaljujem. Naj omenim vsaj organiste, zborovodje in pevce, pritrkovalce, krasilke in čistilke cerkve, vas, ki ste naredili jaslice, zakristane, strežnike in vas, ki ste z molitvami klicali Božji blagoslov na nas. Iskrena zahvala tudi za voščila in darila za praznike.