OBRAČUN POPRAVILA ZVONOV

OBRAČUN POPRAVILA ZVONOV

OBRAČUN POPRAVILA ZVONOV

 

Drage župljanke in župljani!

Dozorel je čas, da vam predstavim obračun opravljenega dela v zvezi s popravilom naših zvonov.

Zakaj smo se popravila zvonov sploh lotili?

Popravilo zvonov je bilo neobhodno potrebno, saj so se, predvsem v zadnjih letih, pri njih začele pojavljati dokaj zaznavne nevšečnosti. Zadnjih trideset let je bilo vzdrževanje zvonov prepuščeno milosti in nemilosti posameznikov, ki so skušali po svojih najboljših močeh ohranjati njihovo delovanje, t.j. zvonenje. Hvala jim za ves čas in trud, ki so ga vanje vložili!

Nastopil pa je trenutek, da smo se zadeve lotili temeljiteje, saj so začele porajati sledeče pomanjkljivosti:

  • prekomerno kolovratenje kembljev zaradi preperelih usnjenih pasov;
  • delna odcepitev krone velikega zvona z nosilne armature;
  • dotrajnast motorjev;
  • dotrajanost prenosnih verig;
  • dotranjanost ležajev jarmovih osi.

Vsa ta opravila pa niso v pristojnosti navadnih posameznikov, temveč pripadajo strokovno usposobljenim ljudem. Našemu povabilu se je odzvalo podjetje SIMET iz Tavagancca pri Vidmu, ki nam je na osnovi predhodnega ogleda izdalo predračun stroškov v višini 3.980,00 €, brez vštetega DDV-ja. Odmerek davka na dodano vrednost je na podlagi omenjenega zneska znašal 875,60 €.

Za kritje finančnega zalogaja smo se najprej obrnili do Tržaške škofije, ki nam je v mesecu septembru 2016 nakazala znesek v višini 4.000,00 €. Za kritje primanjkljaja, v višini 873,50 € smo predlagali, da bi se opravila nabirka v cerkvi. Poleg omenjenih stroškov smo imeli še strošek za nakup barvil in pleskarskih pripomočkov, ki je znašal 73,00 €.

Podjetje SIMET je delo opravilo v okviru predračuna z nekoliko nižjo ceno, in sicer za skupnih 4.805,58 €.

 

Finančni poseg je v številkah znašal takole:

 

PREJEMKI:

  • Izredni prispevek Tržaške škofije ……………………….4.000,00 €
  • Razne nabirke in donacije (do 29.01.2017) …………..875,00 €

         Skupno prejemki …. 4.875,00 €

 

STROŠKI:

  • Podjetje SIMET z vključenim DDV-jem …………….. 4.805,58 €;
  • Stroški za barvila in pleskarske pripomočke ……….. 73,00 €;

                         Skupno stroški …. 4.878,58 €

 

Razlika v minusu:  – 3,58 €

 

S podjetjem SIMET smo ostali v dogovoru, da bo vsako leto opravilo pregled zvonov z namenom, da se prepreči kopičenje nadaljnih težav. Cena takega posega znaša 90,00 €.

 

Pomnite, da so bronasti zvonovi dragocena in nežna glasbila in potrebujejo zaradi tega največjo skrb in pažnjo.

 

Hvala vsem, ki ste na katerikoli način pripomogli, da smo skupni cilj uresničili. Posebna zahvala naj gre g. Vladimirju Novaku, ki je ob nenaklonjenih vremenskih razmerah prebarval celotno armaturo zvonov ter spremljal tehnike podjetja SIMET v dneh ko so se mudili v našem zvoniku.

 

Hvala in Bog vas živi!

 

Mačkolje, 5. februarja 2017