Svete maše in oznanila

Oznanila

Svete maše in oznanila.

Tedensko zrno

Fatima

Božja beseda

Božja beseda za vsak dan

Božja beseda za vsak dan.
Tržaška škofija

Tržaška škofija

Spletna stran

Misel iz svetega pisma:

Tisti čas je rekel Jezus Nikodemu: »Kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mera biti povzdignjen Sin človekov, da bi vsak, ki veruje, imel večno življenje. Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak imel večno življenje« (Jn 3,14-15)

Naše župnija

O naši župniji

Delovanje in zgodovina župnije.

Katekizem katoliške cerkve o veri

»Ničesar torej ni, kar bi bilo bolj sposobno utrditi našo vero in naše upanje, kakor globoko v naše duše vtisnjeno prepričanje, da Bogu ni nič nemogoče. Kajti vsemu, kar je nato še treba verovati, čeprav je še tako veliko in čudovito in še tako presega navadne naravne zakone, vendar naš razum z lahkoto in brez slehernega omahovanja pritrdi, brž ko dojame idejo o Božji vsemogočnosti.« (KKC 274)

Svetnik dneva

Zvočni zapis svetnika dneva na straneh Radia ognjišče.