Svete maše in oznanila

Oznanila

Svete maše in oznanila.

Tedensko zrno

Fatima

Božja beseda

Božja beseda za vsak dan

Božja beseda za vsak dan.
Tržaška škofija

Tržaška škofija

Spletna stran

23. NEDELJA MED LETOM


In na vso moč so strmeli, govoreč: »Vse je prav storil: gluhim daje, da slišijo, nemim, da govorijo.« (Mr7,37).

Sveti Jernej 2018

PRAZNOVANJE VAŠKEGA ZAVETNIKA SV. JERNEJA ap. – MAČKOLJE
Jutranja slovesna sv. maša in popoldanska procesija po vasi ob somaševanju novomašnika Tomaža Kunaverja.

Misel iz svetega pisma:

Jezus je rekel množici in svojim učencem: »Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgúbil; kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene in zaradi evangelija, ga bo rešil.«  (Mr 8, 34-35)

Naše župnija

O naši župniji

Delovanje in zgodovina župnije.

Katekizem katoliške cerkve o veri

Onkraj človekovega  naravnega spoznanja o Stvarniku je Bog Izraelu polagoma razodeval skrivnost stvarjenja. On, ki je izbral očake, ki je izpeljal Izraela iz Egipta in s tem, da ga je izvolil, Izraela »ustvaril in upodobil«, se razodeva kot tisti, ki mu pripadajo vsa ljudstva na zemlji in vsa zemlja, kot tisti,  je sam »naredil nebo in zemljo« (Ps 115,15; 124,8; 134,3). (KKC 287b

Svetnik dneva

Zvočni zapis svetnika dneva na straneh Radia ognjišče.