Prireditev “POJTE, ZVONOVI

Predstavitev Slovarja zvonjenja in pritrkavanja, o katerem je spregovoril dr. Matjaž Ambrožič, in trojezičnega ponatisa knjige Slovenski pritrkovalec, za katerega je poskrbelo združenje pritrkovalcev Goriške.

foto: Martin Tul