Pritrkovalska skupina TURN

Mačkolje

Člani skupine
se delimo v 3 ekipe:

otroško
mladinko
starejšo

Z leve proti desni: Martin, Ivan, Luka: spodaj: Emanuel, Jakob, LukaZ leve proti desni: Ilario, Niko, Aljoša in MartinZ leve proti desni: Danije, Vladimir
Pesem o zvonu

Prijazno božaj nam uho,
v dušo sezaj nam krepko,
ti duh oživljaj, povzdiguj,
srce nam navdušuj.”

PESEM ZVONU
Simon Gregorčič


 Prisluhni našim melodijam:

Izbor melodij je vrsta posnetkov iz Velike noči leta 2006.
Uporabi spodnji prdvajalnik za prisluhniti mp3 datotekam.


Mačkoljanski pritrkovalci


se trenutno delimo v tri skupine: na otroško, mladinsko ter starejšo. Starejšo skupino sestavljata brata Danijel in Vladimir Novak, mlajšo pa Aljoša Novak, Niko in Martin Tul. Mlajša generacija je pritrkovalsko pot začela v letu 2004. Udeležili smo se pritrkovalskega tečaja v organizaciji ZCPZ (Zveza cerkvenih pevskih zborov iz Trsta), pod vodstvom duhovnika in prof. Andreja Vovka. Prof. Vovk nam je predaval o zgodovini pritrkovalstva in njenem razvoju na slovenskih tleh. Pri tem je povdaril, da je pritrkovanje način zvonjenja razširjeno le v Sloveniji ter nekaterih predelih Avstrije in Gornjega poadižja. Prof. Vovk nas je uvedel v slovensko pritrkovalstvo (izhaja iz dolenjskega), ki je različno od istrskega. Pri njem se igra na tri ali štiri zvonove. Vsak pritrkovalec igra na svoj zvon, z razliko od istrskega.

 Od nedavnega so se nam pridužili še najmlajši člani: Jakob, Luka, Ivan, Emanuel in Luka. 


Zadnje novice in prispevkiNaši prijatelji

“Scampanotadôrs furlans – Gino Eramacora”
Pritrkovalsko društvo Dolenjske in Bele Krajine
Slovenski pritrkovalci

O pritrkovanju...


Mediji pišejo...

Med najbolj dejavnimi pritrkoval- skimi skupinami je na Tržaškem tista iz Mačkolj. Pravzaprav gre za dve skupini, sta- rejšo in mlajšo, ki z zagonom in edinstve- no željo po ustvarjalnosti zakoreninjeni v tradiciji iščejo novih poti v sedanjosti in ve- zi s slovenskim in italijanskim prostorom.

Za predstavitev delovanja in ciljev skupine smo vprašali dušo mačkoljan- skih pritrkovalcev Martina Tula.
TS0301-NedTEME_12-22


Pritrkovalsko srečanje v Dolenju leta 2010