SV. REŠNJE TELO in KRI


SV. REŠNJE TELO in KRI


Čeprav smo letos skrajšali procesijo v čast Jezusovega Presvetega Rešnjega Telesa in Krvi pa naj zraste in se še poveča naša hvaležnost in ljubezen do njega. Povabímo Jezusa, prosímo ga, naj gre z nami v naše družine, v naše domove, da nas bo spremljal in vodil, blagoslavljal in spodbujal za dobro! Saj je zato hotel in ostal pod podobo Kruha in Vina v sveti Evharistiji med nami. 

Praznik JEZUSOVEGA SRCA. V petek in v nedeljo bomo častili to Božansko Jezusovo ljubezen, se mu posvetili in ga prosili, da nas uči in nauči te ljubezni.

Minilo je sto let, ko je Marija v Fatimi stopila na zemljo, da nas nauči   častiti  Presveta Srca Jezusa in Marije, spodbudi, da jima zadoščujemo za vse žalitve, navduši za molitev rožnega venca in premišljevanje njegovih skrivnosti, da bi molili za spreobrnjenje grešnikov. Ob spremljanju svetih fatimskih pastirčkov in delovanje Božje milosti v njihovem življenju smo, upam, tudi mi začutili potrebo po tej milosti, ki naj ogreje tudi naša  srca za  ljubezen do teh Presvetih Src. Zato uporabimo praznika Jezusovega in Marijinega Srca, prve petke in prve sobote ter junijsko pobožnost Vrtnice za trdnejšo povezanost z Ljubljenima Presvetima Srcema. V soboto počastimo MARIJINO BREZMADEŽNO SRCE!  

JEZUSOVO PREBODENO SRCE je kakor okno »nebeške zgradbe« skozi katerega sije na svet in na ves človeški rod neizmerna Božja ljubezen in usmiljenje. Zato tudi mi odprimo »okna svojega srca«, da prodre ta Božja ljubezen in milost usmiljenja v naša srca! Pobožno obhajajmo letošnje VRTNICE, kjer poslušamo branje o slovenskem misijonarju škofu B. sl. Frideriku Baragi!

Škofje so že začeli posvečevati naše diakone v novomašnike. Pospremimo v delo v Gospodovem vinogradu naše letošnje novomašnike z molitvami!