SVETE MAŠE

V tednu ob: 18.00

Nedeljska sv. maša ob: 10.00