Sveti Jernej 2019

Nedelja, 25.8.2019

Program:
– 9.40, pred sv. mašo, pritrkovalski uvod domače skupine;
– 10.00 slovesna sv. masa – vodi dekan Openske dekanije g. Anton Bedenčič;
– po sv. maši se bodo v zvoniku zvrstile pritrkovalske skupine iz bližnje okolice, Furlanije in Slovenije;
– ob 13.00 podelitev priznanj;