Sveti Jernej – sv. maša v tednu 24.8.2016

Sveti Jernej – sv. maša v tednu 24.8.2016

V sredo zvečer smo se župljani zbrali pri sveti maši v čast zavetniku sv. Jerneju. Slovesno sv. mašo so obogatili mladi in še župnikov blagoslov novih pritrkovalskih dresov.
Prilagamo nekaj fotografij in nagovor mentorja Martina Tula.

 

 

 

Spoštovani gospod Metod, drage župljanke in župljani!

 

V čast mi je, da vam lahko na današnji dan podam iskren pozdrav imenu domačih pritrkovalk in pritrkovalcev.

Praznovanje farnega zavetnika ni le formalno opravilo, temveč skupna prošnja in priprošnja našemu zavetniku, Sv. Jerneju, za ploden in dejaven župnijski živelj.

Pritrkovalke in pritrkovalci smo želeli današnje slavje obogatiti s posebnim dejanjem. Pred oltar smo prinesli nove majčke in čepice, ki bodo odslej postale naši novi razpoznavni simboli.

Naša mačkoljanska pritrkovalska družina, ki se starostno preliva iz starejše, preko srednje, v mlado generacijo, šteje danes 12 članov in članic. Z enoletno izkušnjo ali s šele svežim pristopom štejemo 6 članov in članic. To so: Luka Baruca, Manuel Baruca, Ivan Devetak, Luka Lončar, Jakob Tul in Maja Devetak. Med člane srednje generacije spadamo: Aljoša Novak, Niko Tul, Martin Tul in Ilario Tul, ki smo pritrkovalsko pot ubrali pred nekoliko več kot 10. leti.

Brez naših zglednikov, naših pritrkovalskih starosti, Vladimirja in Danijela Novaka, bi se morda današnja zgodba sploh ne pisala. Hvala Vama za vso pomoč, ki nam jo izkazujeta in za vse podučne nasvete v zvezi s pritrkovalsko umetnostjo ter napotke za pravilno ravnanje z našimi glasbili, zvonovi.

Prav v zadnjem letu delovanja, ko smo zaznali dobršen priliv svežih, mladih moči, smo se odločili, da uberemo pot z rednimi tedenskimi vajami, namenjenimi bodisi začetnikom kot tistim, ki bi želeli svoje pritrkovalsko znanje še nadgraditi.

Pritrkovalske vaje potekajo vsako nedeljo, eno uro pred sv. mašo v Stari šoli.

Po najboljših močeh se trudimo zasledovati smernice, ki jih je pred 90. leti utemljil naš zvonoslovec Ivan Mercina v svoji knjižici“Slovenski pritrkovavec”. Slovenski pritrkovalci smo izjemno ponosni na Mercinovo izdajo, saj je tovrstna zbirka pritrkovalskih vzorcev in navodil za pritrkovalce epohalno delo v zgodovini zvonoznanstva svetovnega merila. Naj dodam, da bo šele v letošnjem letu, in sicer v soboto 3. septembra, predstavljen prevod omenjene Mercinove publikacije v furlanščino in italijanščino na slovesnosti, ki se bo odvijala na Sv. Gori nad Gorico. Več o tem bo objavljeno na oglasni deski pred cerkvijo.

Povrnimo se za trenutek še k naši domači pritrkovalski skupini.

Zamisel za kreacijo novih majčk in čepic se je porodila v lanskem letu na srečanju pritrkovalskih skupin v Dolenjem, po zgledu sorodonih pritrkovalskih skupin. Po večmesečnem premlevanju in sortiranju smo se odločili za osnutek brnečega zvona, ki ga je predlagal naš sopritrkovalec, Aljoša Novak. Tudi njemu naj gre doneča zahvala, če se izrazim v naši, pritrkovalski govorici, za vse kar opravi pri naši skupini, še posebno za skrb, ki jo namenja neprenehnemu posodabljanju naše spletne strani.

Pritrkovalci in pritrkovalke smo cerkveni glasbeniki, saj je igranje na cerkvene zvonove, upam si trditi, svojevrstna glasbena zvrst. Pritrkovanje tvori s cerkvenim petjem in orglanjem cerkveno glasbo. Zaradi tega smo se odločili, da tudi finančni zalogaj v višini 200,00 evrov, ki je bil potreben za nakup novih majčk in čepic, krijemo iz priliva donacij posameznikov in skupin, v kolikor smo dosedanje prejemke namenjali pretežno cerkvenim pevkam in pevcem.

Pritrkovalci in pritrkovalke se zavedamo, da je naše primarno poslanstvo oznanjevanje službe božje. Iz naših mogočnih inštrumentov izvabljamo s svojevrstnimi ritmičnimi vzorci hrepenenjske melodije za napajanje človeškega duha. Ni občutenega praznika, če iz zvonika ne zadoni radostna pesem pritrkovalskih zvonov.

Vse to nas je povedlo v razmišljanje, da bi svoje nove kroje prinesli k blagoslovu v domačo cerkev prav danes ko obhajamo praznovanje vaškega zavetnika Sv. Jerneja. V skupni molitvi bi se danes radi priporočili njemu in nebeškemu Očetu s prošnjo, da bi nas še naprej spremljala pri vsakem vzponu v zvonik, ob vsaki pesmi zvonov, ob slehernem oznanjevanju božjega oznanila.

Spoštovani gospod Metod prosimo Vas, da se nam pridružite.

 

Seznam prejemnikov:

 

Luka Baruca

Manuel Baruca

Ivan Devetak

Luka Lončar

Jakob Tul

Aljoša Novak

Niko Tul

Martin Tul

Ilario Tul

Vladimir Novak

Danijel Novak

Maja Devetak

 

 

 

 

 

 

 

Mačkolje, A.D. 2016 velikega srpana 24.