Zgonik – opasilo Sv. Nadangela Mihael

Zgonik – opasilo Sv. Nadangela Mihael

Poleg naše skupine so bli še pritrkovalci s Kontovela in Fogliana.